Kategorie

EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 1(100)/2018

Kod produktu: 1257
 • Wydawca / Rok: Instytut Technologii Eksploatacji - PIB / 2018
 • Ilość stron / format: 236 / B5
 • ISBN / ISSN: 1507-6563
 • szt.
  21,00 zł

  SPIS TREŚCI:

  Komentarz

  Henryk Bednarczyk: Setny (100) tom Edukacji Ustawicznej Dorosłych – czas na refleksje

  Uczenie się dorosłych
  Rafał Piwowarski: Procesy demograficzne wyznacznikiem edukacji przyszłości
  Ewa Przybylska: Uczenie się nieformalne w perspektywie ekonomicznej
  Anna Perkowska-Klejman: Transformacyjne uczenie się dorosłych w świetle teorii Jack’a Mezirowa
  Katarzyna Pardej: Relacje między postrzeganiem zmysłowym a modelami wyobrażeniowymi w procesie kształcenia zawodowego
  Agnieszka Kozerska: O negatywnych aspektach uczenia się w okresie późnej dorosłości
  Magdalena Florek-Łuszczki, Jarosław Chmielewski, Stanisław Lachowski, Monika Szpringer, Dorota Żółkowska, Jarogniew J. Łuszczki: Edukacja pacjentów chorych na cukrzycę elementem kształtującym ich kompetencje zdrowotne

  Specjalne potrzeby edukacyjne i zatrudnienie osób niepełnosprawnych
  Jolanta Borek, Mikołaj Olszewski: Edukacyjne determinanty zatrudnienia osób niepełnosprawnych
  Monika Mazur-Mitrowska: Sposoby poszukiwania pracy przez osoby niepełnosprawne
  Marta Bolińska: Specjalne potrzeby edukacyjne w kształceniu akademickim
  Anna Zamkowska, Alvgra Galkienė: Przygotowanie nauczycieli do edukacji włączającej w Polsce i na Litwie
  Jolanta Lipińska-Lokś: Nauczyciel ucznia z niepełnosprawnością
  – rozwój kompetencji zawodowych

  Innowacje w kształceniu zawodowym i edukacja dla rynku pracy
  Barbara Borowska: Preferencje młodzieży i czynniki je determinujace. Raport z badań
  Wiesław Tomczyk, Sławomir Kurpaska: Kryteria i ocena wyboru praktyk zawodowych i staży
  Marta Szeliga, Agnieszka Skrzypek, Ilona Kuźmicz, Jadwiga Mirecka, Michał Nowakowski: Analiza ilościowa i jakościowa wyniku egzaminu praktycznego typu OSCE dla kandydatów na wolontariuszy pracujących z chorymi w hospicjum
  Barbara Bielaszka-Podgórna: Kształcenie archiwistów w Małopolsce
  Katarzyna Kowalik: Zmiany kształcenia i pracy farmaceutów w świetle praw pacjenta

  25 lat (100 tomów) Edukacji Ustawicznej Dorosłych
  Henryk Bednarczyk: Czasopisma naukowe w rozwoju naukowym i doskonaleniu praktyki edukacyjnej
  Olimpia Gogolin, Eugeniusz Szymik: Analiza czasopisma
  „Edukacja Ustawiczna Dorosłych”

  Jubileusze
  Franciszek Szlosek, Ryszard Gerlach: Profesor Zygmunt Wiatrowski – wyjątkowa osobowość naukowca, mistrza i przyjaciela
  Zygmunt Wiatrowski: Laudacja związana z 70-leciem profesora
  Stefana M. Kwiatkowskiego
  Henryk Bednarczyk, Dorota Koprowska: Transformacja edukacji zawodowej – Krzysztofa F. Symeli

  Konferencje, informacje, wywiady
  XXXI DIDMATTECH, Edukacja – Technika – Informatyka w budowaniu lepszej przyszłości Radom, 28–29 czerwca 2018 – Elżbieta Sałata
  Interdyscyplinarne konteksty współczesnej pedagogiki i psychologii, Lublin, 2018 – Joanna Tomczyńska
  Aleksandra Litwa: Chór amatorski jako forma edukacji kulturalnej dorosłych na przykładzie krakowskich zespołów chóralnych – Katarzyna Sygulska
  Ireneusz M. Świtała, Norbert G. Pikuła, Katarzyna Białożyt (red. nauk.) Etyczne i społeczne wymiary pracy. Oficyna Wydawnicza „Impuls” Kraków 2017 – Izabella Kust

  Соntents

  Содержание