Wydawnictwo

Przedmiotem działania Wydawnictwa Naukowego jest programowanie, opracowanie edytorskie, wydawnicze, druk i oprawa wydawnictw instytutowych oraz realizacja usług wydawniczych, w tym usług informatycznych i internetowych oraz upowszechnianie wyników badań naukowych Instytutu i krajowego środowiska naukowego budowy i eksploatacji maszyn.

Wydawnictwo wykonuje kompleksowe opracowania wydawnicze i usługi edytorskie: skład, łamanie, redakcję, korektę, projekty graficzne, tłumaczenia, montaż elektroniczny oraz naświetlanie płyt termicznych w technologii CtP – nowoczesnym systemie przygotowania publikacji do druku, druk offsetowy wielokolorowy, oprawę szytą, klejoną, twardą oraz laminowanie.

Wydawnictwo Naukowe publikuje ponad 400 tytułów rocznie (m.in. monografie, poradniki), specjalistyczne serie monograficzne: „Biblioteka Problemów Eksploatacji”, „Biblioteka Pedagogiki Pracy” oraz „Biblioteka Polskiej Nauki i Techniki”, a także 11 czasopism naukowych.

W latach 1987–2013 Wydawnictwo wydało ponad 9500 tytułów; łącznie ponad 18 mln egzemplarzy. Do najważniejszych zadań podjętych przez Wydawnictwo Naukowe należy współpraca wydawnicza z Ministerstwem Gospodarki, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Szkołą Główną Handlową, Polską Akademią Nauk, Instytutem Pamięci Narodowej, Politechniką Warszawską, Politechniką Śląską, Uniwersytetem Wrocławskim, Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Jagiellońskim oraz wieloma innymi ośrodkami naukowo-badawczymi w kraju i za granicą.

Wydawnictwo Naukowe publikuje zarówno wyniki badań realizowanych w ramach programów krajowych i międzynarodowych, jak również podejmuje współpracę regionalną, prezentującą dorobek kulturalno-społeczny ziemi radomskiej. Dorobek Wydawnictwa Naukowego prezentowany jest na licznych wystawach, targach, konferencjach, kongresach, seminariach zarówno krajowych, jak i zagranicznych.


Zachęcamy do zapoznania się z ofertą sklepu internetowego Wydawnictwa Naukowego ITeE-PIB i dokonania zakupów interesujących Państwa publikacji.