Przegląd wiedzy w zakresie rozwoju strategii, zarządzania strategicznego i analizy strategicznej – Janusz Sobieraj

Kod produktu: 1237
  • Wydawca / Rok: 2017
  • Ilość stron / format: 364
  • ISBN / ISSN: 978-83-7789-458-3
  • szt.
    50,00 zł

    Dzięki praktycznym doświadczeniom Janusza Sobieraja i zebranym przez niego materiałom literaturowym powstała interesująca książka, która definiuje pojęcie strategii gospodarczej, czyli wyznacza spojrzenie w przyszłość gospodarczą, wykorzystuje doświadczenia wielu przedsiębiorców zagranicznych, ułatwia podejmowanie decyzji w gospodarce. Szczególnie interesujące są: fragmenty dotyczące globalnej wizji Toyoty, przykłady firm Chenn Brothers i Maspex, przedstawienie różnych koncepcji strategii oraz pułapek strategicznych, scharakteryzowanie strategii w przeciwstawieniu do potrzeb rozwoju branży, zestawienie przykładów dobrych i złych strategii – na tym tle przedstawiono doświadczenie firmy Packard, opis mocnych i słabych stron przygotowanej strategii firmy Sony. Scharakteryzowano również IV rewolucję przemysłową, zaprezentowano różne trendy ekonomiczne, opracowano przykłady działania firm Google i Apple, ukazano przykłady strategiczne w branży motoryzacyjnej (General Motors, Chrysler, Ford Motor Company), opisano projektowanie strategii w obszarze technologii informatycznych i nowych technologii cyfrowych. 

    Ze wstępu