Kategorie

EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 1/2019

Kod produktu: 1268
 • Wydawca / Rok: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji - PIB / 2019
 • Ilość stron / format: 251 / B5
 • ISBN / ISSN: 1507-6563
 • szt.
  21,00 zł

  SPIS TREŚCI:

  Komentarz
  Krzysztof Symela: 100-lecie Międzynarodowej Organizacji Pracy

  W edukacji dorosłych
  Ewa Przybylska: Profesjonalizacja w edukacji dorosłych – na styku praktyki i nauki. Przykład niemiecki
  Arkadiusz Rutkowski, Magdalena Florek-Łuszczki, Jarogniew Łuszczki, Dorota Żółkowska, Ewa Dutkiewicz, Monika Szpringer, Jarosław Chmielewski: Occupational preparation of paramedics in Poland for the implementation of contemporary objectives of health education
  Marta Dobrzyniak: Rozumienie kompetencji przez edukatorów osób dorosłych w świetle badań fenomenograficznych
  Sergo Kuruliszwili: Samokształcenie i technologie informacyjne – zmienność form, trudność klasyfikacji
  Mariola Wolan-Nowakowska: Osoba z niepełnosprawnością intelektualną jako klient urzędu pracy. Zastosowanie modelu naturalnej asystentury
  Ludmiła Walaszczyk, Elmo de Angelis, Mojca Vucovič, Gabriela Vlčkova, Evanthia Batzogianni, Beata Belina: In serach of knowledge and skills in the area of business models as social innovation in enterprise
  Ewa Krause: Kariera naukowa kobiet

  Kształcenie nauczycieli
  Grażyna Bartkowiak, Agnieszka Krugiełka: Job crafting among Polish and foreign academic teachers
  Jan Saran: Student pedagogicznych studiów niestacjonarnych w sytuacji dostrzeganych zagrożeń i niepewności
  Ligia Tuszyńska, Agnieszka Pawlak: Zrównoważony rozwój w kształceniu pedagogów

  Praca i kształcenie zawodowe
  Katarzyna Pardej: Efektywne uczenie się w zawodowej szkole średniej
  Teresa Zubrzycka-Maciąg: Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w doskonaleniu zawodowym nauczycieli
  Edward Nycz: Ochotnicze Hufce Pracy – instytucja państwowa dla młodzieży i pracy z młodzieżą
  Jolanta Lenart: Praca przymusowa w Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” w latach 1948–1955. Pomiędzy buntem a kapitulacją
  Magdalena Rozmus, Dariusz Michalak, Andrzej Turewicz, Radosław Lesisz: Zastosowanie metodologii „pigułek wiedzy” i technologii Augmented Reality w szkoleniu nauczycieli w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu

  Środowisko uczenia się
  Irena Pufal-Struzik: Warunki pracy w środowisku szkolnym w percepcji nauczycieli o zróżnicowanym poziomie predyspozycji twórczych
  Agnieszka Smarzewska, Ewelina Melaniuk, Adam Szepeluk: Identyfikacja liderów wśród studentów
  Natalia Ulaniecka: Mediacja jako proces usprawniania komunikacji w sytuacji konfliktu
  Magda Chmiel, Krystyna Korneta: Zarządzanie innowacjami organizacyjnymi w edukacji
  Katarzyna Ziębakowska-Cecot: Integracja polityki społecznej i oświatowej na rzecz edukacji cyfrowej młodego pokolenia

  Konferencje, recenzje, informacje
  Album okolicznościowy oddający akcenty i ukłony jubileuszowe z okazji 90 Rocznicy Urodzin prof. Zygmunta Wiatrowskiego, Ciechocinek 2018, Henryk Bednarczyk, Krzysztof Symela
  100-lecie Międzynarodowej Organizacji Pracy, Jolanta Religa
  ESCO – European Skills, Competences, Qualifications and Occupations, Warszawa, 2–3 kwietnia 2019, Małgorzata Kowalska
  VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Cyberprzestrzeń i światy wirtualne. Człowiek w przestrzeni mediów cyfrowych – między wolnością a dramatem zniewolenia, Warszawa, 7 czerwca 2019
  Edukacja dla pokoju, VIII Polsko-Ukraińskie Forum Naukowe, Kijów, 8–10 października 2019