Kategorie

EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 1(92)/2016

Kod produktu: 1242
 • Wydawca / Rok: Rok: Instytut Technologii Eksploatacji - PIB / 2016
 • Ilość stron / format: 178 / B5
 • ISBN / ISSN: 1507-6563
 • SPIS TREŚCI:

  Komentarz
  Henryk Bednarczyk: Umiędzynarodowienie pracy i edukacji

  Edukacja dorosłych dorosłych w Polsce i na świecie
  Katarzyna Jagielska, Norbert G. Pikuła, Joanna M. Łukasik, Michał Kasprzak: Social workers' education in the context of the challenges of the ageing society
  Mariola Wojciechowska, Monika Szpringer, Jarosław Chmielewski Stanisław Lachowski, Marta Ostafin: Motywowanie pracowników sektora publicznego przeciw wypaleniu zawodowemu
  Wiesław Tomczyk: Uwarunkowania współczesnego rynku pracy w Polsce
  Krzysztof Symela: Potrzeby i oczekiwania radomskich pracodawców w zakresie rozwoju kształcenia zawodowego

  Innowacje w szkolnictwie wyższym
  Daniel Kukla, Marta Zając: Poradnictwo zawodowe dla studentów – stan obecny i kierunki rozwoju w świetle badań własnych
  Magdalena Ciechowska, Anna Czyż: Dylematy inkluzji studentów z niepełnosprawnością – perspektywa nauczyciela akademickiego
  Aleksander Marszałek: Zainteresowania zawodowe studentów
  Agnieszka Smarzewska, Ewelina Melaniuk, Agnieszka Dymicka, Adam Szepeluk: Wpływ profilu kształcenia na bezpieczeństwo edukacyjne absolwentów
  Marta Nowicka: Staże i praktyki zawodowe studentów i absolwentów
  Izabela Kust: Współczesne rozumienie pojęcia praca w opinii studentów

  Technologie informatyczne w edukacji
  Jolanta Brzostek-Pawłowska, Dariusz Mikułowski, Marek Pilski: Technologie zwiększające dostępność elektronicznych edukacyjnych materiałów matematycznych dla osób z dysfunkcją wzroku
  Małgorzata Szpilska, Tomasz Kupidura: E-szkolenia dla osób defaworyzowanych na rynku pracy
  Jerzy Baranowski, Barbara Garbarz-Glos, Henryk Noga, Dorota Pauluk, Mariusz Pauluk: Platforma Maple T.A. – zastosowanie w edukacji matematycznej

  Komunikaty studenckie
  Aleksandra Neulitz: Kwalifikacje i kompetencje na współczesnym rynku pracy – promotor dr Renata Tomaszewska-Lipiec, UKW
  Agata Tamoń: Osobowość nauczyciela szkoły podstawowej w opinii uczniów i nauczycieli – promotor prof. Elżbieta Sałata, UTH
  Anna Cieślik: Sytuacja zawodowa matek na kujawsko-pomorskim rynku pracy – promotor dr Renata Tomaszewska-Lipiec, UKW

  Recenzje, konferencje, informacje
  Franciszek Szlosek, Tożsamość pedagogiki pracy w kontekście przemian systemowych, APS, ITeE – PIB, Warszawa 2015, s. 322 – Waldemar Furmanek, Ludwik Malinowski, Piotr Kowolik
  Anna Sajdak, Paradygmaty kształcenia studentów i wspierania rozwoju nauczycieli akademickich. Teoretyczne podstawy dydaktyki akademickiej, „Impuls”, Kraków 2013 – Sylwia Polcyn-Matuszewska
  Occupational Infectious Diseases / Yu.I. Kundiev, M.A. Andreychyn, A.M. Nahorna, D.V. Varyvonchyk. – K., Avitsena Publishing House, 2014. – 528 p. – Igor Murawow, Aleksander Zinczuk
  Anna Kławsiuć-Zduńczyk, Poradnictwo całożyciowe jako element wsparcia w edukacji dorosłych, Adam Marszałek, Toruń 2014, s. 264 – Alicja Szostkiewicz
  Dominika Jagielska, Janina Kostkiewicz, Pedagogika humanizmu społecznego Andrzeja Niesiołowskiego, Kraków, Wydaw. Nauk. UJ, 2015 – Tadeusz Aleksander
  Z dziejów oświaty i szkolnictwa radomskiego – Stanisław Ośko
  Interdyscyplinarne aspekty funkcjonowania człowieka współczesnej cywilizacji, 25–27 kwietnia 2017 r., Koszalin, Unieście, Politechnika Koszalińska, Instytut Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu, WUP w Szczecinie

  Соntents

  Содержание