Kategorie

EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 1(96)/2017

Kod produktu: 1249
 • Wydawca / Rok: Instytut Technologii Eksploatacji - PIB / 2017
 • Ilość stron / format: 198 / B5
 • ISBN / ISSN: 1507-6563
 • szt.
  21,00 zł
  Komentarz
   
  Krzysztof Symela: Nowe uwarunkowania rozwoju edukacji dorosłych 
   
  Edukacja dorosłych w Polsce i na świecie 
  Kazimierz Wenta : Uczyć się, aby być – pracować, aby żyć 
  Aleksander Marszałek: Przydatność – istotność treści „edukacji na odległość” 
  Justyna Modrzejewska, Jolanta Walaszek-Latacz: Nauczyciel polonijnej edukacji dzieci młodszych
  Małgorzata Szpilska: Uczenie się dorosłych w Europie – europejskie priorytety i dobre praktyki
  Sebastian Taboł: Kształcenie zawodowe w Czechach 
  Zuzana Huravik: Pedagog szkolny w Serbii
  Agnieszka Roguska, Alicja Antas-Jaszczuk: Aspiracje życiowe studentów kierunku pedagogika w Polsce, na Łotwie i Białorusi
   
  Innowacje w edukacji dorosłych
  Ewa Flaszyńska: Obcokrajowcy – uzupełnienie niedoborów czy wypychanie z rynku polskich pracowników?
  Agnieszka Domagała-Kręcioch: Refleksje uczniów dorosłych na temat własnych doświadczeń edukacyjnych
  Marta Dobrzyniak: Rola i kompetencje doradcy edukacyjno-zawodowego w świetle teorii naukowych i europejskich standardów
  Larisa Luk'yanova: Potrzeby edukacyjne dorosłych w warunkach współczesnej cywilizacji
  Barbara Skałbania: Symptomy stresu a wypalenie zawodowe wśród pielęgniarek szpitali województwa mazowieckiego
  Mariana Norel, Daniela Veronica Necșoi: Stres i wypalenie zawodowe w środowisku akademickim – różnice płci i wieku
  Ewa Gurba, Janusz Krysztofik, Anna Walulik: „Zarządzanie sobą” u progu wchodzenia w dorosłość
   
  Rozwój zawodowy i naukowy
  Rafał Piwowarski: Rola kapitału naukowego w planowaniu i podejmowaniu przez uczniów niektórych kierunków studiów i zawodów
  Anna Piętoń: Wsparcie coacha w procesie rozwoju zawodowego
  Marta Kowalczuk-Walędziak: Doktorat w pracy zawodowej nauczycieli: między afirmacją a dyskredytacją
  V.V. Yagupov, I.N. Kozubtsov: Szkoła naukowa „Rozwój kultury metodologicznej młodego naukowca”
   
  Konferencje, recenzje, informacje 
  Ogólnopolska Konferencja Naukowa Społeczne aspekty funkcjonowania człowieka w środowisku pracy – 19–20 września 2016 r. Ciechocinek. Organizator: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – Izabella Kust
  Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w Warszawie – Małgorzata Czapalska
  Recenzja książki: Kazimierz M. Czarnecki, PROFESJOLOGIA 
  nauka o profesjonalnym rozwoju człowieka, Sosnowiec 2016, ss. 475; Oficyna Wydawnicza „Humanitas” – Piotr Kowolik
  Przedsiębiorczość społeczna. Przedsiębiorstwo społeczne V Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu „Edukacja i Praca” Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej Warszawa, 28 października 2016 – Joanna Michalak-Dawidziuk
  Nowy model kształcenia.Wyzwania i zagrożenia. Wymiar ogólnokrajowy i lokalny.  II Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pracodawców oraz instytucji zaangażowanych w rozwój  i promocję szkolnictwa zawodowego. Radom, 25 stycznia 2017 r. – Maria Gagacka
   
  Соntents
   
  Содержание