Kategorie

EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 3(101)/2018

Kod produktu: 1259
 • Wydawca / Rok: Instytut Technologii Eksploatacji - PIB / 2018
 • Ilość stron / format: 163 / B5
 • ISBN / ISSN: 1507-6563
 • szt.
  21,00 zł

  SPIS TREŚCI:

  Komentarz

  Krzysztof Symela: Informacje o zawodach dla dynamicznie zmieniającego się rynku pracy – projekt INFODORADCA+
  List Polecający Podsekretarza Stanu w MRPiPS Stanisława Szweda dotyczący projektu INFODORADCA+

  Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach
  Ewa Flaszyńska: Polityka rynku pracy wobec procesów edukacyjnych i rozwoju zawodowego
  Krzysztof Symela: Tworzenie informacji o zawodach funkcjonujących na rynku pracy
  Marta Jankowska, Małgorzata Drozd-Garbacewicz,
  Wacław Galewski: Koncepcja badań monitorujących wykorzystanie opisów informacji o zawodach

  Możliwości zastosowania opisów informacji o zawodach
  Jolanta Kulińska: Informacje o zawodach jako narzędzie wsparcia instytucji rynku pracy, w tym publicznych służb zatrudnienia
  Mirosław Górczyński: Czy szkolne doradztwo zawodowe potrzebuje opisów informacji o zawodach?
  Elżbieta Sałata: Kształcenie w szkole wyższej z wykorzystaniem informacji o zawodach
  Krzysztof Waliszewski: Doświadczenia z projektowania opisu informacji dla zawodu doradca finansowy
  Monika Mazur-Mitrowska: Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych na przykładzie wybranych opisów informacji o zawodach

  Powiązanie kompetencji zawodowych z opisami kwalifikacji w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
  Katarzyna Trawińska-Konador: Powiązanie informacji o zawodach z kwalifikacjami w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji jako pożądana komplementarność systemowa
  Ireneusz Woźniak, Jakub Kus: Od kompetencji zawodowych do kwalifikacji rynkowych w sektorze budownictwa
  Edyta Migałka, Radosław Panas: Kreowanie nowych kwalifikacji rynkowych w powiązaniu z informacjami o zawodach
  Hanna Szumińska: Nowe kwalifikacje rynkowe w sektorze nieruchomości
  Krzysztof Chełpiński: Przedsiębiorca w świecie kwalifikacji i kompetencji

  Partnerstwo, eksperci i konsultanci w projekcie INFODORADCA+
  Działania promujące materiały zawierające informacje o zawodach
  List kierownictwa projektu do partnerów społecznych
  Informacja o pierwszej konferencji projektu INFODORADCA+ (15.12.2017 r.)
  Informacja o regionalnych seminariach w projekcie (zapowiedź)

  Соntents

  Содержание