Kategorie

EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 2(101)/2018

Kod produktu: 1263
 • Wydawca / Rok: Instytut Technologii Eksploatacji - PIB / 2018
 • Ilość stron / format: 209 / B5
 • ISBN / ISSN: 1507-6563
 • szt.
  21,00 zł


  Komentarz
  Krzysztof Symela: Zmiany w nauce i szkole wyższej

  Uczenie się dorosłych
  Anna Kławsiuć-Zduńczyk: Realizowanie edukacji obywatelskiej w instytucjach formalnej edukacji dorosłych
  Bogumił Sobczyk, Jolanta Szempruch, Jarosław Chmielewski: Edukacja asystentów edukacji romskiej warunkiem inkluzji społecznej Romów w Polsce
  Victoria H. Bakony, Zoltan Illes: Ewaluacja w czasie rzeczywistym i ocenianie kształtujące w edukacji akademickiej na Węgrzech
  Małgorzata Szpilska, Tomasz Kupidura, H. Altug Erbil:
  E-szkolenia dla kobiet w składaniu wniosków patentowych – perspektywa europejska

  W edukacji akademickiej
  Elżbieta Sałata, Aleksander Piecuch: Środki masowego przekazu źródłem agresywnych zachowań uczniów
  Grzegorz Kiedrowicz: Badanie generacji iGEN na przykładzie radomskich studentów
  Elżbieta Gaweł-Luty, Grzegorz Piekarski: Szkoła wobec kreacji współczesności
  Justyna Modrzejewska: Praktyki studentów pedagogiki w Polsce i Anglii

  Edukacja dla bezpieczeństwa
  Agnieszka Araucz-Boruc, Jerzy Kunikowski: Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa jako organizator procesu dydaktyczno-wychowawczego
  Stanisław Krizovsky, Andrzej Urbanek, Dorota Zbroszczyk: Zagrożenia bezpieczeństwa w publicznej przestrzeni
  Agnieszka Smarzewska, Ewelina Melaniuk, Adam Szepeluk: Działania na rzecz bezpieczeństwa edukacyjnego studentów
  Justyna Bojanowicz, Ewa Gawryś: O edukację przeciwko przemocy

  Innowacje w edukacji zawodowej
  Adam Bartnicki, Agnieszka Klimek: Edukacja dorosłych w laboratorium hydrotroniki napędów robotów mobilnych
  Ewa Kozłowska: Narzędzia interdyscyplinarnej e-współpracy
  Eunika Baron-Polańczyk: Algorytmy vs prawo – uważaj, jak się uczysz!
  Dagmara Kowalik: Projektowanie kwalifikacyjnych kursów zawodowych
  Beata Nawrot-Lis, Katarzyna Skoczylas: Zastosowanie metody CLIL w polskich szkołach zawodowych
  Andrzej Grabowski: Trenażery wspomagające kształcenie i doskonalenie zawodowe strażaków oraz aspirantów straży pożarnej
  Iwona Kacak: Narzędzie ICT do rozpoznawania kwalifikacji zawodowych w zawodach elektryk i mechanik w Polsce, Niemczech i Portugalii

  Profesor Franciszek Szlosek
  Stefan M. Kwiatkowski: Mistrz innowacji pedagogicznych
  Henryk Bednarczyk, Elżbieta Sałata: Wspierając badania, dojrzewanie i rozwój naukowy
  Larysa Łukanova Nella Nyczkało: Duchowość, profesjonalizm, innowacyjność uczonego – pedagoga
  Urszula Jeruszka: Aktywizacja zawodowa osób w wieku 50+

  Konferencje, recenzje, informacje
  Stanisław Lachowski, Bogusława Lachowska: Aktywność ekonomiczna młodzieży gimnazjalnej w Polsce – Henryk Bednarczyk
  Andrzej Klimczuk: Economic foundations for creative ageing policy – Małgorzata Szpilska
  Biografie rodzinne i uczenie się – Elżbieta Dubas