Kategorie

EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 3/2019

Kod produktu: 1272
 • Wydawca / Rok: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji - PIB / 2019
 • Ilość stron / format: 226 / B5
 • ISBN / ISSN: 1507-6563
 • szt.
  21,00 zł

  SPIS TREŚCI:

  Komentarz

  Krzysztof Symela: Dostosowanie edukacji do zmian na rynku pracy

  Problemy edukacji dorosłych w Polsce i na świecie
  Barbara Baraniak: Człowiek pracujący w kręgu pracy i jej uniwersum
  Marek Derenowski: Rozwijanie motywacji osób starszych w klasie językowej (j. angielski)
  Anna Wiśniewska: Edukacja dorosłych jako element oferty pomorskich gospodarstw agroturystycznych

  Potrzeby edukacyjno-zawodowe dorosłych
  Olimpia Gogolin, Eugeniusz Szymik: O czasie wolnym słuchaczy Uniwersytetu III Wieku w Cieszynie
  Zofia Kubińska, Anna Pańczuk: Efekty zdrowotne aktywności fizycznej osób starszych
  Emilia Mazurek, Tomasz Stępień: Potrzeby aktywności edukacyjnej i rozwoju kompetencji kluczowych osób dorosłych
  Monika Mazur-Mitrowska, Kinga Dziwańska: Wypalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i średnich. Studium porównawcze

  Zmiany na rynku pracy
  Łukasz Arendt, Ewa Flaszyńska: (Nie)równowaga na rynku pracy w ujęciu popytowym – analiza ofert pracy
  Aleksander Marszałek: Losy zawodowe laureatów konkursów twórczości technicznej
  Daniel Kukla, Marta Nowacka: Charakterystyka podejścia do pracy przedstawicieli pokolenia Z – praca w systemie wartości młodych. Cz. 1 ... 120 Kazimierz Pierzchała: Aktywizacja zawodowa skazanych centrową dymensją urzeczywistnienia paradygmatu społeczno-personalistycznego w warunkach systemu izolacyjno-dyscyplinarnego
  Katarzyna Kowalik: Prawo do poufności pacjenta w zawodzie ratownik medyczny

  Uczenie się dorosłych
  Agnieszka Domagała-Kręcioch, Bożena Majerek: Młodzi (nie)kompetentni w środowisku szkolnym
  Romuald Gozdawa-Gołębiowski, Beata Nawrot-Lis, Marcin Opacki, Katarzyna Skoczylas: Wdrażanie metody zintegrowanego nauczania języka i przedmiotu (CLIL) w szkołach zawodowych w Europie (j. angielski)
  Izabela Symonowicz-Jabłońska: Warsztaty badawcze w edukacji międzykulturowej. Perspektywa autoedukacyjna
  Agnieszka Bzymek: Resilience i czynnik postaciujący w przestrzeni społeczno-kulturowej

  Konferencje, recenzje, informacje
  S.T. Kwiatkowski, D. Walczak (red.): Kompetencje interpersonalne w pracy współczesnego nauczyciela. Warszawa, APS, 2017 – Dariusz Adamczyk
  „Cyberprzestrzeń i światy wirtualne” VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Warszawa 7 czerwca 2019 – Małgorzata Szpilska
  „Pedagogika i edukacja wobec kryzysu zaufania, wspólnotowości i autonomii” X Zjazd Pedagogiczny – Jolanta Religa
  Rynek usług edukacyjnych w Polsce – zmiana w podejściu do sprzedaży wiedzy 7 października br., MsMermaid – Conference Center at The Tides – Dorota Koprowska
  Kreatywność w systemie edukacji – red. naukowa Jan Fazlagić – Jolanta Religa