Kategorie

EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 2/2019

Kod produktu: 1269
 • Wydawca / Rok: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji - PIB / 2019
 • Ilość stron / format: 243 / B5
 • ISBN / ISSN: 1507-6563
 • szt.
  21,00 zł

  SPIS TREŚCI:

  Komentarz
  Krzysztof Symela: Informacje o zawodach – nowy zasób wiedzy

  Informacje o zawodach funkcjonujących na rynku pracy – perspektywa systemowa
  Stefan M. Kwiatkowski: Zawodoznawczy wymiar projektu INFODORADCA+
  Ewa Flaszyńska, Agnieszka Majcher-Teleon: Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy – od przeszłości do przyszłości
  Jarosław Zysnarski, Monika Dyl: Projekt INFODORADCA+ z perspektywy zespołu zarządzającego
  Krzysztof Symela: Informacje o zawodach – nowy zasób wiedzy integrujący rynek pracy z edukacją
  Aurelia Gawryś, Ryszard Pieńkowski: Badania monitorujące wykorzystanie informacji o zawodach w instytucjach rynku pracy

  Transfer wiedzy o zawodach – analiza przypadków
  Tadeusz Aleksander: Andragog – akademickie spojrzenie na zawód rynkowy
  Marian Piekarski: Doradca zawodowy w edukacji i na rynku pracy
  Ireneusz Woźniak: Rola ekspertów metodologicznych w projektowaniu informacji o zawodach
  Urszula Jeruszka: Zawody związane z polityką społeczną w projekcie INFODORADCA+
  Monika Mazur-Mitrowska: Jakie niepełnosprawności umożliwiają podejmowanie zatrudnienia? Analiza przypadków w ujęciu branżowym
  Andrzej Stępnikowski: Rzemieślnicze przygotowanie zawodowe na przykładzie wybranych informacji o zawodach
  Tomasz Sułkowski: Monter stolarki budowlanej – od kwalifikacji rynkowej do zawodu szkolnego

  Zastosowanie informacji o zawodach – perspektywa instytucji rynku pracy i pracodawców
  Anna Kicior: Informacje o zawodach w działalności wojewódzkiego urzędu pracy
  Katarzyna Misiowiec: Informacje o zawodach w działalności Ochotniczych Hufców Pracy
  Marta Gosławska-Miranowicz: Wybrane możliwości wykorzystania informacji o zawodach w pracy agencji zatrudnienia
  Małgorzata Zaremba: Koncepcja uczenia się przez całe życie – jak informacje o zawodach mogą wspierać instytucje szkoleniowe w propagowaniu tej idei
  Jacek Kulik: Informacje o zawodach w działalności organizacji pracodawców
  Iwona Barszcz, Wojciech Jabłoński: Możliwości wdrożenia informacji o zawodach przez pracodawców

  Wybrane działania informacyjno--promocyjne w projekcie INFODORADCA+
  Dorota Koprowska: Seminaria regionalne promujące projekt INFODORADCA+ i jego rezultaty
  Agnieszka Szczygielska: Konkursy artystyczne jako narzędzie promocji projektu INFODORADCA+
  Weronika Kamińska: Media społecznościowe, krótkie filmy o zawodach oraz webinaria
  Ewelina Sikora: Kurs e-learning dla projektantów informacji o zawodach
  Partnerstwo i eksperci w projekcie INFODORADCA+