Kategorie

EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 2(97)/2017

Kod produktu: 1251
 • Wydawca / Rok: Instytut Technologii Eksploatacji - PIB / 2017
 • Ilość stron / format: 175 / B5
 • ISBN / ISSN: 1507-6563
 • szt.
  21,00 zł
  SPIS TREŚCI:
   
  Komentarz
   
  Krzysztof Franciszek Symela: Nowe impulsy dla rozwoju edukacji pozaformalnej, kształcenia ustawicznego i wyższego 
   
  Edukacja dorosłych w Polsce i na świecie 
  Ewa Przybylska, Ekkehard Nuissl: Typologia ofert edukacji pozaformalnej. Polska i Niemcy ze wskazaniem na Unię Europejską 
  Kazimierz Przyszczypkowski, Izabela Cytlak, Joanna Jarmużek, Roman Pawłowski, Joanna Szafran: Doskonalenie umiejętności i zatrudnialność w Europie: Nowe umiejętności dla Europy – badanie dokumentów
  Jan Czechowski: Specyfika współczesnego kształcenia ustawicznego
  Małgorzata Szpilska, Tomasz Kupidura, Per-Olof Hallberg: Rozwój i podnoszenie jakości szkoleń i kompetencji zawodowych pracowników w obszarze gospodarki odpadami – transfer dobrych europejskich praktyk
   
  Rozwój kompetencji zawodowych nauczycieli 
  Marzenna Magda-Adamowicz: Kształcenie permanentne nauczycieli w czasie ich aktywności zawodowej
  Joanna Angiel, Paulina Pokojska, Wojciech Pokojski: Szanse, cele i możliwości edukacji ekologicznej nauczycieli z wykorzystaniem mediów i webGIS 
  Anna Czyż: Inteligencja emocjonalna młodych pedagogów specjalnych 
  Beata Nawrot, Radosław Lis: Kompetencje społeczne dyrektora szkoły na przykładzie wybranych radomskich placówek oświatowych 
  Mieczysław Koziński, Dorota Zbroszczyk: Z badań zagrożeń patologiami społecznymi młodzieży w Polsce i Wielkiej Brytanii 
   
  Szkolnictwo wyższe w rozwoju
  Daniel Kukla, Marta Nowacka: O potrzebie urealnienia edukacji wyższej – czyli kształcenie akademickie z perspektywy studentów 
  Agnieszka Smarzewska, Ewelina Melaniuk, Adam Szepeluk: Działania na rzecz umiędzynarodowienia kształcenia w szkole wyższej – budowa modelu liniowego 
  Jan Szybka, Robert Pilch, Maksymilian Smolnik: Prakseologicznymodel kształcenia w technicznych szkołach wyższych 
  Joanna Michalak-Dawidziuk: Studia a sytuacja zawodowa studentów studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia  w świetle badań
  Irena Pufal-Struzik: Kreatywność i odporność studentów jako czynniki gotowości do uczenia się i radzenia sobie z trudnościami 
  Izabella Kust: Preferencje dokształcania i doskonalenia studentów studiów niestacjonarnych w świetle badań
   
  Konferencje, informacje
  Global Education and Skills Forum Dubaj, 2017 – Henryk Bednarczyk 
  I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Personalizm pracy ludzkiej – współczesne konotacje Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa, 24 listopada 2016 r. – dr Joanna Michalak-Dawidziuk  
  Międzynarodowa Konferencja Naukowa Ścieżki Edukacyjne Polaków za Granicą Ciechocinek, 27–28 kwietnia 2017 r.  – dr Izabella KUST 
  European Day of Languages – Europejski Dzień Języków Obcych – Beata Nawrot-Lis 
  Kazimierz M. Czarnecki, Bogusław Pietrulewicz, Piotr Kowolik (red.), Nowy leksykon profesjologiczny, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanitas, Sosnowiec 2017  –  Lidia Pośpiech 
  Całożyciowe uczenie się  –  obszary, nurty, tendencje, kwiecień, 2017 Kielce, UJK – Henryk Bednarczyk
  Projekt Erasmus+ Open Badge Network (2014-2017) nr 2014-1-DE01-KA200-000675 – Michał Nowakowski
   
  Соntents
   
  Содержание