Kategorie

EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 3(82)/2013 (wersja elektroniczna)

Kod produktu: 1203
 • Wydawca / Rok: Instytut Technologii Eksploatacji - PIB / 2013
 • Ilość stron / format: 147 / B5
 • ISBN / ISSN: 1507-6563
 • szt.
  8,86 zł

  Czasopismo adresowane jest do pracowników naukowych, organizatorów, wykładowców, trenerów edukacji ustawicznej, studentów i osób zajmujących się kształceniem, doskonaleniem i przekwalifikowaniem zawodowym. Wszystkie artykuły posiadają streszczenia i słowa kluczowe w języku angielskim....

  SPIS TREŚCI:

  Komentarz
  Henryk Bednarczyk – Nowe europejskie programy edukacyjne 2014–2020

  Edukacja dorosłych w Polsce i na świecie
  Aida Kiryakova: Preferencje zawodowe studentów
  Anna Agnieszka Carleo: Edukacja całożyciowa na przykładzie myśli pedagogicznej Don Lorenza Milaniego
  Anna Perkowska-Klejman: Uczenie się i edukacja refleksyjna dorosłych

  Pedagogika pracy
  James R. Stone III: Kształcenie kadr zielonej gospodarki. Projektowanie programów kształcenia w zakresie ochrony środowiska
  Jerzy Ambroży: Edukacja zawodowa i prozawodowa w regionie gdańskim w latach 1990–2000
  Jan Czechowski: Wartość pracy i działania w procesach uczenia się
  Waldemar Furmanek: Problematyka kosztów pracy w humanistycznej pedagogice pracy
  Krzysztof Symela: Kształcenie w zawodach zielonej gospodarki w podregionie radomskim

  Edukacja, przedsiębiorczość, kariera
  Anna Piotrowska-Piątek: Postawy przedsiębiorcze studentów. Badania porównawcze studentów polskich i słowackich
  Mirosław Żurek: Z działalności biur karier za granicą – Wielka Brytania
  Beata Pawlik: Psychologiczne uwarunkowania decyzji o kontynuacji kształcenia na poziomie wyższym
  Jarosław Sitek: Diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej osób młodych

  Oświatowcy
  Profesor James Stone – University of Louisville – Henryk Bednarczyk, Katarzyna Skoczylas
  Antoni Rosikoń (1907–2013) – profesor, człowiek-pasjonat, inżynier, humanista – Piotr Kowolik

  Konferencje, recenzje, informacje
  • Standardy kompetencji zawodowych instrumentem aktywizacji rynku pracy. Warszawa, 16 października 2013 – Dorota Koprowska
  • Nauka, edukacja, rynek pracy. Przede wszystkim współdziałanie, 15–16 października 2013, Szczecin – Henryk Bednarczyk
  • Ochrona pracy jako przedmiot badań pedagogiki pracy. Radom, 13–14 listopada 2013 – Anna Sas-Badowska
  • Współczesne dylematy pedagogiki. Teoria i praktyka, 19–20 listopada 2013, Lublin UMCS
  • Perspektywa uczenia się przez całe życie. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 10 września 2013
  • Raport referencyjny: Odniesienie Polskiej Ramy Kwalifikacji na rzecz uczenia się przez całe życie do Europejskiej Ramy Kwalifikacji.
  IBE Warszawa, 2013 (autorzy: Stanisław Sławiński, Horacy Dębowski, Agnieszka Chłoń-Domińczak, Andrzej Kraśniewski, Roksana Pierwieniecka, Wojciech Stęchły, Gabriela Ziewiec)

  Prezentowany produkt jest wersją elektroniczną (plik .pdf)

  Publikacja dostępna jest również w wersji drukowanej Polecamy produkty