Kategorie

EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 3(94)/2016

Kod produktu: 1246
SPIS TREŚCI:
 
Komentarz
Henryk Bednarczyk: Biograficzność jako właściwość uczenia się w ciągu całego życia
 
Edukacja dorosłych w Polsce i na świecie 
Norbert Pikuła: Potencjał seniorów na rynku pracy 
Ewa Kubiak-Szymborska: Iluzoryczna podmiotowość człowieka dorosłego w konsumpcjonistycznej rzeczywistości
Renata Tomaszewska-Lipiec: Praca zawodowa versus życie rodzinne –  zagrożeniem dla jednostki i życia społecznego 
 
Kształcenie i szkolenie zawodowe dorosłych
Magdalena Rozmus, Dariusz Michalak: Koncepcja zastosowania wyników diagnozy ergonomicznej w szkoleniach
Arkadiusz Rutkowski, Jarosław Chmielewski, Monika Szpringer: 
Kształcenie pracowników zespołów ratownictwa medycznego w Polsce
Agnieszka Gniadek, Beata Jurkiewicz, Małgorzata Kołpa, Wioletta Biesz-czad: Edukacja pielęgniarek w zakresie profilaktyki i leczenia astmy
 
Kompetencje zawodowe dorosłych 
Ekkehard Nuissl, Ewa Przybylska: Ewaluowanie w procesach nabywania kompetencji
Jolanta Religa, Stan Lester: Nowe podejście w metodologii standaryzacji kompetencji zawodowych
Ireneusz Woźniak, Michał Nowakowski: Open Badges – innowacyjne narzędzie do walidacji kompetencji w organizacjach
Iwona Kacak: Badania oczekiwanych przez pracodawców kompetencji zawodowych mechanika pojazdów samochodowych w Polsce, Niemczech i Portugalii
Marta Szeliga, Ilona Kuźmicz, Agnieszka Skrzypek, Michał Nowakowski: Ocena kompetencji klinicznych przyszłych lekarzy i pielęgniarek – tradycyjny egzamin kliniczny i OSCE
 
Studenci: wsparcie, funkcjonowanie, rozwój
Joanna Łukasik: Rozwój osobisty studentów pedagogiki 
Anna Kiełbus: Innowacyjność i kreatywność studentów 
Izabella Kust: Formy doskonalenia i dokształcania w kontekście realizacji planów zawodowych studentów studiów niestacjonarnych 
Joanna Michalak-Dawidziuk: Wsparcie studentów studiów niestacjonarnych przez ich rodziny i pracodawców w trakcie procesu studiowania – w świetle wyników badań
Ewa Krause: O stałości versus zmienności kotwic kariery młodych dorosłych 
Konrad Kulikowski: Relacje opinii studentów o studiach, zaangażowanu, wypaleniu a średnia ocen 
 
Profesor Ewa Przybylska 
Ewa Przybylska: Uczyć się, aby przeżyć: strategie radzenia sobie z ubóstwem
Henryk Bednarczyk, Maria Pawłowa: Od analfabetyzmu funkcjonalnego do innowacji w edukacji dorosłych 
Z życiorysu Profesor Ewy Przybylskiej 
 
Konferencje, recenzje, informacje 
Kazimierz M. Czarnecki: Psychologia zmian rozwojowych człowieka, Oficyna Wydawnicza, „Humanitas”, Sosnowiec 2015 – Piotr Kowolik 
Kozik T., Sebo M., Kralova Z. (ed.) 2016 International Symposium on Embedded Systems and Trends in Teaching Engineering, Univerisity of Nitra – Tomasz Wójcicki 
Certfikowany trener kształcenia i szkolenia zawodowego w branży budowlanej, Warszawa 1 lipca 2016 – Katarzyna Sławińska
Ewa Kopeć, Renata Matusiak, Karolina Sigda (red.): Nauczyciel – Wychowawca – Pedagog w dobie nowoczesności –  Małgorzata Franc 
 
Contents
 
Содержание