Kategorie

Edukacja Ustawiczna Dorosłych 4(75)2011

Kod produktu: 1157
 • Wydawca / Rok: Instytut Technologii Eksploatacji - PIB/ 2011
 • Ilość stron / format: 148/ B5/ miękka
 • ISBN / ISSN: 1507-6563
 • Czasopismo adresowane jest do pracowników naukowych, organizatorów, wykładowców, trenerów edukacji ustawicznej, studentów i osób zajmujących się kształceniem, doskonaleniem i przekwalifikowaniem zawodowym. Wszystkie artykuły posiadają streszczenia i słowa kluczowe w języku angielskim.... [WIĘCEJ O CZASOPIŚMIE]

  SPIS TREŚCI:

  Komentarz
  25 lat pedagogiki pracy z budową i eksploatacją urządzeń technicznych – Henryk Bednarczyk   

  Edukacja dla innowacji
  Henryk Bednarczyk, Dorota Koprowska, Krzysztof Symela: Transfer innowacyjnych technologii produkcji i eksploatacji w ustawicznej edukacji zawodowej
  Stefan M. Kwiatkowski: Pedagogika pracy wobec innowacyjnej gospodarki
  Mariusz Wielec: Przyszłość kształcenia inżynierów
  Janusz Moos: Innowacje edukacyjne w łódzkich szkołach zawodowych
  Iwona Kacak: Innowacyjność pracowników
  Jolanta Religa, Iwona Kacak: Menadżer innowacji w przedsiębiorstwie

  Innowacyjne technologie kształcenia
  Dorota Koprowska, Katarzyna Skoczylas, Małgorzata Szpilska: Ustawiczna edukacja zawodowa w międzynarodowej przestrzeni badań
  Krzysztof Symela: Modułowa technologia kształcenia ustawicznego specjalistów innowacyjnych systemów wspomagania technicznego
  Marek Gawrysiak: Kształcenie mechatroników
  Zbigniew Kramek, Jolanta Religa: Technologie informatyczne w doskonaleniu kwalifikacji zawodowych
  Ireneusz Woźniak, Krzysztof Symela: Metodyka badania kwalifikacji i kompetencji w sektorze zaawansowanych technologii przemysłowych

  Edukacja dorosłych przeciw wykluczeniu społecznemu – projekty europejskie
  Maren Gag: Globalizacja a możliwości – kształcenie zawodowe drogą do kariery międzynarodowej
  Carlo Smaldone Villani: Umiejętności ekonomiczne jako rezultat wymiany doświadczeń
  Maria Pawłowa, Tomasz Kupidura, Magdalena Skowrońska: Aktywizacja zawodowa, edukacja dorosłych na wsi

  Konferencje, recenzje, informacje
  Księga Pamiątkowa Profesora Zygmunta Wiatrowskiego – Henryk Bednarczyk, Edyta Kozieł
  Labour Market, Economy and Education between European and International Developments and Requirements – Małgorzata Szpilska XI Kongres Budowy i Eksploatacji Urządzeń Technicznych – Małgorzata Sołtysiak
  Instrumenty polityki rynku  pracy – Edyta Kozieł, Alicja Sadłowska
  Polskie Ramy Kwalifikacji, konsultacje społeczne – Ireneusz Woźniak
  Skuteczność polityk na rzecz poprawy kompetencji młodzieży w Europie – Dorota Koprowska  
  Career and Technical Education Research and Professional Development Conference (ACTER) – Katarzyna Skoczylas 
  Technical Vocational Education and Training Staff Development: Meeting the Needs of the Knowledge Economy (IVETA) – Katarzyna Skoczylas  

  Publikacja dostępna jest również w wersji elektronicznej [SZCZEGÓŁY]