Kategorie

EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 4(95)/2016

Kod produktu: 1247
 • Wydawca / Rok: Instytut Technologii Eksploatacji - PIB / 2016
 • Ilość stron / format: 189 / B5
 • ISBN / ISSN: 1507-6563
 • Komentarz
   
  Henryk Bednarczyk: Zapowiedzi zmian
   
  Edukacja dorosłych w Polsce i na świecie 
  Elżbieta Sałata: Współczesne media – szansa czy zagrożenie dla młodzieży?
  Eugenia Smyrnowa-Trybulska: Wybrane sfery aktywności nauczycieli akademickich w środowisku e-learningowym – raport z badań
  Ryszard Gerlach: Praca człowieka jako wartość i/czy zniewolenie
  Magdalena Wysocka: Nastawienia pracowników wobec elastycznych form pracy
  Innowacje w kształceniu zawodowym – dobre praktyki projektów europejskich
  Tomasz Giesko: Przygotowanie inżynierów do wdrażania innowacyjnych technologii optomechatronicznych
  Zbigniew Matuszak: Specyfika kształcenia oficerów mechaników okrętowych na światowe rynki pracy
  Wojciech Oparcik: Technologie informacyjno-komunikacyjne w organizacji, realizacji i rezultatach europejskich projektów edukacyjnych
  Mirosław Żurek: Model szkolenia i certyfikacji trenerów fotowoltaiki z wykorzystaniem systemu ECVET
  Joanna Wierzejska: Otwartość na nowe doświadczenia w karierze międzynarodowej młodych pedagogów
  Tomasz Sułkowski, Jolanta Religa: Potrzeby edukacyjne nauczycieli kształcenia specjalnego (z badań w czterech krajach europejskich)
   
  Edukacja ekologiczna
  Barbara Baraniak: Poradnictwo zawodowe otwarte na kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa
  Piotr Kowolik: Problemy świadomości ekologicznej nauczycieli
  Tomasz Kupidura, Małgorzata Szpilska: Model szkolenia w zakresie gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie
  Bożena Wójtowicz, Ilona Żeber-Dzikowska, Jarosław Chmielewski: Edukacja ekologiczna w aspekcie zrównoważonego rozwoju
  Karolina Czerwiec, Renata Staśko: Warsztaty techniczno-przyrodnicze na studiach podyplomowych
  Paweł Religa, Wiktor Kluziński, Sylwia Adach: Wycieczka szkolna jako element edukacji ustawicznej nauczycieli
   
  Profesor Czesław Plewka
  Czesław Plewka: Edukacja zorientowana na potrzeby człowieka funkcjonującego na współczesnym rynku pracy
  Z autobiografii naukowej dr. hab. Czesława Plewki, prof. nadzw.
  Henryk Bednarczyk, Dagmara Kowalik: Badanie aspiracji, rozwoju zawodowego i kształcenia zawodowego
   
  Konferencje, recenzje, informacje 
  Tomáš Kozík, Marek Šimon Miroslav Ölvecký, Peter Kuna, (2016) Vzdialené experimenty v edukácii, University Nitra – Henryk Bednarczyk
  Elżbieta Marek, Przygotowanie do zawodu nauczyciela wczesnoszkolnej w Polsce, Piotrków Trybunalski – Justyna Bojanowicz
  Jan Sikora, (2016) Kształtowanie kompetencji komunikacyjnych i przysto-sowanie ciągów komunikacyjnych i stanowisk pracy dla osób niepełno-sprawnych, Akademia Pedagogiki Specjalnej – Henryk Bednarczyk
  „ICT in Educational Design. Processes, Materials, Resources” – Eunika Baron-Polańczyk
  VII Naukowe Forum Polsko-Ukraińskie Edukacja dla przyszłości, 18–21 września 2017 r. UKW Bydgoszcz 
   
  Соntents
   
  Содержание