Kategorie

EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 4(99)/2017

Kod produktu: 1253
 • Wydawca / Rok: Instytut Technologii Eksploatacji - PIB / 2017
 • Ilość stron / format: 205 / B5
 • ISBN / ISSN: 1507-6563
 • SPIS TREŚCI:

  Komentarz

  Krzysztof Franciszek Symela: Edukacja dla rynku pracy w erze cyfrowej – od przeszłości, poprzez teraźniejszość, do przyszłości

  Edukacja dorosłych w Polsce i na świecie
  Elżbieta Subocz: Polityka społeczna Unii Europejskiej wobec młodzieży wykluczonej z systemu edukacji i rynku pracy
  Katarzyna Kajdanek: Doświadczenie wolontariuszy w projekcie Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016
  Ewa Kos: Rekonstrukcja wybranych czynników kształtujących przebieg drogi edukacyjnej kobiet, które odniosły sukces zawodowy w świetle teorii F. Schütze
  Jagoda Jezior, Jarosław Chmielewski: Wykształcenie a sytuacja pracy: analiza na podstawie badań przedsiębiorców i pracowników
  Iwona Kacak, Hanna Całuń-Swat: Model rozpoznawania kwalifikacji zawodowych na rynku pracy w Niemczech, Polsce, Portugali

  Dydaktyka cyfrowa
  Andrzej Grabowski: Porównanie efektywności szkolenia w środowisku wirtualnym dla osób w różnych grupach wiekowych
  Sergo Kuruliszwili: E-learning incydentalny a samokształcenie, uczenie się incydentalne i konektywne – charakterystyka zjawiska
  Aleksander Piecuch, Elżbieta Sałata, Jana Depešová: Dydaktyka cyfrowa w szkole zrównoważonego rozwoju

  Edukacja dla rynku pracy
  Ewa Sarzyńska-Mazurek: Wartościowa praca w opinii różnych pokoleń
  Ewa Sobolewska-Poniedziałek, Anna Niewiadomska: Mobilność edukacyjna i przedsiębiorczość osób starszych
  Wiesław Tomczyk, Sławomir Kurpaska: Praktyki zawodowe szansą na dobrą pracę i przyszłą karierę zawodową
  Joanna Wierzejska: Poczucie kontroli pilotów wojskowych w sytuacji pracy
  Beata Belina: Szkolenie i doskonalenie jako jeden z kluczowych czynników rozwoju organizacji
  Justyna Bojanowicz, Monika Guzak: Superwizja jako narzędzie doskonalenia zawodowego pracowników socjalnych

  Profesor Stefan M. Kwiatkowski
  Stefan M. Kwiatkowski: Wyznaczniki drogi zawodowej
  Stefan M. Kwiatkowski: Edukacyjne funkcje współczesnych przedsiębiorstw
  Wybrane projekty i publikacje
  Krzysztof Symela: Tworzenie standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych oraz zbiorów informacji o zawodach – wkład Profesora Stefana M. Kwiatkowskiego
  Henryk Bednarczyk: W polskiej pedagogice pracy

  Konferencje, informacje
  dr Małgorzata Szpilska – Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców – Henryk Bednarczyk, Krzysztof Symela
  ETNET at ECER – preview and review in Bolzano 3–7 September 2018 – zapowiedź
  Kształcenie zawodowe dziś i jutro – Krzysztof Symela, Joanna Tomczyńska
  Rozwijanie, uzupełnianie, i aktualizacja Informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – Dorota Koprowska, Henryk Bednarczyk
  ESREA seminar: Pioneers in European adult education Paris, 4–6 July 2018
  Między innymi – innowacyjne warsztaty edukacji międzykulturowej – Henryk Bednarczyk, Joanna Wachnicka
  Kształtowanie i ocena kompetencji społecznych w kontekście potrzeb rynku pracy – Dagmara Kowalik
  Być i Stawać się w starości – zapowiedź

  Соntents

  Содержание