Kategorie

Journal of Machine Construction and Maintenance 1/2018

Kod produktu: 1256
 • Wydawca / Rok: Instytut Technologii Eksploatacji - PIB / 2018
 • Ilość stron / format: 138 / B4 / miękka
 • ISBN / ISSN: 1232-9312
 • szt.
  25,00 zł

  CONTENTS

  Vijay Bhooshan KUMAR, Zeev PORAT, Aharon GEDANKEN
  Improved photovoltaic properties of a back-contact electrode produced by copper deposition on carbon-dots/carbon paper
  Ulepszone właściwości fotowoltaiczne dolnej warstwy kontaktowej, wytwarzanej metodą depozycji miedzi na skojarzeniu kropki węglowe/papier węglowy

  Wojciech S. GUTOWSKI, Con FILIPPOU, Sheng LI
  Assessment of alternative surface modification technologies for improved adhesion of coatings and adhesives to automotive polyolefins
  Ocena alternatywnych technologii modyfikacji powierzchni dla ulepszonej adhezji powłok i klejów na poliolefinach samochodowych

  Michał BÖHM, Tadeusz ŁAGODA
  Fatigue life assessment with the use of the spectral method for non-gaussian loading histories with the use of the energy parameter
  Wyznaczanie trwałości zmęczeniowej za pomocą metody spektralnej dla historii obciążeń o charakterze nie-gaussowskim z wykorzystaniem parametru energetycznego

  Zbigniew SIEMIĄTKOWSKI, Mirosław RUCKI, Sergiy LAVRYNENKO
  Investigations on the modeled shrink-fitted joints of the assembled crankshafts
  Badania modeli połączeń skurczowych składanych wałów korbowych

  Daniel GROCHAŁA, Stefan BERCZYŃSKI, Zenon GRZĄDZIEL
  Testing of the state of stresses after finish burnishing items
  Badania stanu naprężeń przedmiotów nagniatanych gładkościowo

  Michał DOBRZYŃSKI, Włodzimierz PRZYBYLSKI
  Analysis and evaluation of grouping methods for effective cutting tool operation
  Analiza i ocena metod grupowania dla efektywnego użytkowania narzędzi skrawających

  Krzysztof NOZDRZYKOWSKI
  Effectiveness of evaluation methods of the geometrical condition and bearing support of extra-large crankshafts
  Efektywność metod oceny stanu geometrycznego i łożyskowania wielkogabarytowych wałów korbowych

  Andrzej MISZCZAK, Grzegorz SIKORA
  Exploitation parameters of the transverse slider bearings, lubricated with used oil of non-Newtonian properties
  Parametry eksploatacyjne poprzecznych łożysk ślizgowych smarowanych przepracowanym olejem o właściwościach nienewtonowskich

  Andrzej JAKUBOWSKI, Renata CRASTO
  An analysis of mechanical properties of porous material with coiled wire
  Analityczne badanie właściwości mechanicznych porowatego materiału z drutu nawijanego

  Mariusz KŁONICA
  The effect of different surface treatments of 316L steel on adhesive joint strength
  Analiza porównawcza przygotowania powierzchni stali 316L na wytrzymałość połączeń klejowych

  Sara DUDZIŃSKA, Emilia BACHTIAK-RADKA, Daniel GROCHAŁA, Stefan BERCZYŃSKI
  A study on technological properties of metallic surfaces marked with Data Matrix codes in laser technology
  Badanie właściwości technologicznych powierzchni metalowych oznaczonych kodami Data Matrix w technologii laserowej

  Andriy PROKHORENKO, Dmytro SAMOILENKO, Piotr ORLINSKI, Mateusz BEDNARSKI, Serhii KRAVCHENKO, Igor KARYAGIN
  Subsystem of positioning the actuator for electronic diesel control system
  Koncepcja sterowania nastawnika elektronicznego układu sterowania silnika o zapłonie samoczynnym

  Ruslan KUZEMKO, Viktor SINELNIKOV, Vladimir MASTYKASH, Dorota KALISZ
  Analysis of flow of gas/powder mixture in the oxygen converter lance nozzles
  Badania przepływu mieszaniny gaz/proszek w dyszach lancy konwertora tlenowego

  Gvidonas LABECKAS, Stasys SLAVINSKAS, Arvydas PAULIUKAS
  The effect of fuel oxygen content on ignition delay and combustion of a turbocharged CRDI diesel engine
  Wpływ zawartości tlenu w paliwie na opóźnienie samozapłonu oraz spalanie w turbodoładowanym silniku wysokoprężnym typu CRDI

  Adam MAZURKIEWICZ
  Barriers of technological innovation development and implementation encountered by R&D organisations
  Bariery i wyzwania instytucji B+R w obszarze rozwoju i wdrażania innowacji technologicznych