Kategorie

Journal of Machine Construction and Maintenance 3/2019

Kod produktu: 1271
 • Wydawca / Rok: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji / 2019
 • Ilość stron / format: 110 / B4 / miękka
 • ISBN / ISSN: 1232-9312
 • szt.
  25,00 zł

  CONTENS

  Yuan YIN APPLICATION OF POLYDIMETHYLSILOXANE (PDMS) POLYMERS AS STRUCTURAL ADHESIVES, SEALANTS AND HIGH-PERFORMANCE FUNCTIONAL COATINGS Zastosowanie polimerów na bazie polydimethylsiloxanu (PDMS) jako wysoko wydajnych powłok uszczelniających

  Katarzyna PIOTROWSKA, Monika MADEJ, Emil SPIŠÁK, Dariusz OZIMINA INFLUENCE OF THE SURFACE ROUGHNESS OF Ti6Al7Nb ALLOY ON ITS BEHAVIOR IN BIOTRIBOLOGICAL SYSTEMS Wpływ chropowatości powierzchni na właściwości użytkowe stopu Ti6Al7Nb stosowanego w systemach biotribologicznych

  Jerzy SMOLIK, Adam MAZURKIEWICZ, Jan BUJAK, Daniel PAĆKO, Łukasz ROGAL ANALYSIS OF FATIGUE STRENGTH OF MULTI-LAYER COATINGS TYPE Cr / CrN / (CrN-Me1 Me2 N)multinano / (Me1 Me2 N-VN)multinano Analiza wytrzymałości zmęczeniowej powłok wielowarstwowych typu Cr / CrN / (CrN-Me1 Me2 N)multinano / (Me1 Me2 N-VN)multinano

  Stanisław LIPSKI, Marek BETIUK THE INTEGRATION OF A MATERIAL STRUCTURE WITH SENSORS AND EFFECTORS – FROM THEORY TO TECHNOLOGY Integracja struktury materiału z sensorami i efektorami – od teorii do technologii

  Anna KOWALIK-KLIMCZAK, Maciej ŻYCKI, Paulina RAJEWSKA REGENERATION OF SPENT CAUSTIC AND ACIDIC CLEANING BATHS USING A PILOT MEMBRANE SYSTEM Regenerowanie zasadowych i kwasowych zużytych kąpieli myjących przy użyciu pilotowych instalacji membranowych

  Paweł DOBRZYŃSKI, Stanisław LIPSKI, Bogdan MACHOWSKI, Roman MUSIAŁ EXPANDING THE CURRENT POSSIBILITIES OF DATA RECOGNITION AND RETRANSMISSION USING MODERN AEROSTATS Poszerzenie obecnych możliwości rozpoznania i retransmisji danych przy wykorzystaniu współczesnych aerostatów

  Natalia ĆWILICHOWSKA, Adrian KRZEMIŃSKI, Dariusz DOMAŃSKI, Filip GAWLUK, Kacper FĄFROWICZ SPACE SOLUTIONS GROUNDED TO EARTH Technologie kosmiczne w projekcie naziemnego drona 

  Dariusz JASIULEK MONITORING OF THE MINING POWERED ROOF SUPPORT GEOMETRY Monitorowanie geometrii górniczej obudowy zmechanizowanej

  Stanisław KOZIOŁ, Krzysztof MATECKI, Tomasz SAMBORSKI, Mariusz SICZEK, Jacek WOJUTYŃSKI, Andrzej ZBROWSKI OVERPRESSURE CHAMBER FOR TESTING IN HIGH AIR PURITY CONDITIONS Nadciśnieniowa komora do badań w warunkach wysokiej czystości atmosfery

  Beata GRYNKIEWICZ-BYLINA, Bożena RAKWIC TESTING THE STRUCTURAL STRENGTH OF BABY CARRIERS Badania wytrzymałości konstrukcji nosideł miękkich dla dzieci

  Katarzyna ŁYP-WROŃSKA, Arkadiusz WOLSKI, Marzanna KSIĄŻEK ANALYSIS OF THE WORKING TIME OF ASSEMBLY RAILWAY PANTOGRAPH Analiza czasu pracy montażu pantografu kolejowego

  Adam BARTNICKI, Agnieszka KLIMEK, Szymon NADOLSKI TECHNICAL SUPPORT OF PRACTICAL EDUCATION IN THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF HYDROSTATIC DRIVE SYSTEMS Zabezpieczenie techniczne kształcenia praktycznego w zakresie budowy i eksploatacji hydrostatycznych układów napędowych