Kategorie

Journal of Machine Construction and Maintenance – Problemy Eksploatacji 1/2017

Kod produktu: 1236
 • Wydawca / Rok: Instytut Technologii Eksploatacji - PIB / 2017
 • Ilość stron / format: 115 / B4 / miękka
 • ISBN / ISSN: 1232-9312
 • szt.
  25,00 zł

  Czasopismo Journal of Machine Construction and Maintenance – Problemy Eksploatacji jest kwartalnikiem o zasięgu ogólnopolskim i jednym z wiodących czasopism w skali kraju, publikującym wyniki najnowszych badań w dziedzinie eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych.

   

  CONTENTS

  Andrzej SIOMA, Janusz KOWAL, Bolesław KARWAT
  Methods of 3D imaging used in quality inspection systems in manufacturing
  Metody budowy obrazu 3D wykorzystywane w systemach kontroli jakości w procesach technologicznych

  Józef GAWLIK, Joanna KRAJEWSKA-ŚPIEWAK
  Selected examples of research and knowledge transfer in the area of machine building and exploitation
  Wybrane przykłady badań i transferu wiedzy w zakresie budowy i eksploatacji maszyn

  Tomasz TOMASZEWSKI, Janusz SEMPRUCH
  Size effect in high-cycle fatigue
  Efekt skali w zmęczeniu wysokocyklowym

  Zbigniew DĄBROWSKI, Jacek DZIURDŹ
  Increase of non-linear disturbances during machines operations
  Wzrost nieliniowego zaburzenia w trakcie pracy maszyn

  Zbigniew SMALKO, Sylwia WERBIŃSKA-WOJCIECHOWSKA
  Modelling transport safety risks: a sociotechnical system perspective
  Modelowanie niebezpiecznych sytuacji w transporcie – perspektywa systemu antropotechnicznego

  Ewelina KOSICKA, Małgorzata ŚLIWA
  Machine fleet failure frequency control support by text mining methods
  Wsparcie nadzoru nad awaryjnością parku maszynowego metodami text mining

  Paweł LEŻAŃSKI
  Architecture of supervisory systems for subtractive manufacturing processes in Industry 4.0 based manufacturing
  Architektura systemów nadzorowania procesów obróbki ubytkowej w wytwarzaniu według koncepcji Industry 4.0

  Bolesław KARWAT, Ryszard MACHNIK, Jerzy NIEDŹWIEDZKI, Marek NOCUŃ
  Selection of design features and configurations of the corona electrodes of industrial electrostatic precipitators used in power industry
  Wybór cech konstrukcyjnych i konfiguracji elektrod ulotowych w elektrofiltrach przemysłowych wykorzystywanych w energetyce

  Wojciech JÓŹWIK, Stanisław KOZIOŁ, Krzysztof MATECKI, Mirosław NESKA, Jan PRZYBYLSKI, Marek WIŚNIEWSKI, Andrzej ZBROWSKI, Małgorzata ZIMNIEWSKA, Wanda KONCZEWICZ, Anna KICIŃSKA-JAKUBOWSKA, Jerzy MAŃKOWSKI
  A prototype of a technological line for processing decorticated flax fibre
  Prototypowa linia technologiczna do przetwarzania dekortykowanego włókna lnianego

  Robert PILCH
  Determination of preventive maintenance time for milling assemblies used in coal mills
  Wyznaczanie czasu odnowy profilaktycznej zespołów mielących eksploatowanych w młynach węglowych

  Kamil Szydło,Rafał Longwic, Paweł Lonkwic
  Selected aspects related to the operation of passenger elevators
  Wybrane zagadnienia eksploatacji dźwigów osobowych

  Krzysztof SOŁEK, Dorota KALISZ, Artem ARUSTAMIAN, Anatolij Alekseevich ISHCHENKO
  Analysis of strength characteristics of composite materials under vibration loads at higher temperatures
  Analiza charakterystyki wytrzymałościowej materiałów kompozytowych na drgania w wysokich temperaturach

  Anna JASIK
  The influence of interlayer thickness on temperature distribution and stress in thermal barrier coatings
  Wpływ grubości międzywarstwy na rozkład temperatury i naprężeń w powłokowych barierach cieplnych

  Marzena M. LACHOWICZ, Maciej B. LACHOWICZ
  Analysis of corrosion causes of the chromium-nickel coating applied for protecting the actuator of piston rods
  Analiza przyczyn korozji powłoki chromowo-niklowej zastosowanej do zabezpieczenia tłoczyska siłownika

  Anna KONONIUK
  Foresight in SME companies
  Foresight w małych i średnich przedsiębiorstwach