Kategorie

Journal of Machine Construction and Maintenance – Problemy Eksploatacji 2/2017

Kod produktu: 1250
 • Wydawca / Rok: Instytut Technologii Eksploatacji - PIB / 2017
 • Ilość stron / format: 126 / B4 / miękka
 • ISBN / ISSN: 1232-9312
 • szt.
  25,00 zł

  CONTENTS

  Jan KICIŃSKI
  Nonlinear phenomena in microturbine dynamics
  Nieliniowe zjawiska w dynamice mikroturbin

  Grzegorz ŻYWICA, Paweł BAGIŃSKI
  Operational problems of high-speed foil bearings tested under laboratory conditions
  Problemy eksploatacyjne wysokoobrotowych łożysk foliowych badanych w warunkach laboratoryjnych

  Tomasz GIESKO, Adam MAZURKIEWICZ
  Optomechatronic technologies applied in innovative industry
  Technologie optomechatroniczne w innowacyjnym przemyśle

  Piotr CZAJKA, Tomasz SAMBORSKI, Piotr GARBACZ, Jordan MĘŻYK
  Automatisation of multi-parametric quality inspection of rotary symmetrical metal elements
  Automatyzacja wieloparametrycznej kontroli jakości osiowosymetrycznych wyrobów metalowych

  Dariusz KARCZMARZ, Krzysztof BUTLEWSKI, Przemysław MĄDRZYCKI, Wojciech PUCHALSKI, Marek SZCZEKALA, Marcin ZASADA, Anna NIKODYM-BILSKA
  Procedural and diagnostic simulator of the virtual reality anti-aircraft missile set with elements of augmented reality
  Symulator proceduralno-diagnostyczny przeciwlotniczego zestawu rakietowego w technologii wirtualnej z elementami technologii poszerzonej rzeczywistości

  Tomasz WÓJCICKI
  Use of evolutionary methods for the simulation of wear phenomena in technological processes of shaping materials
  Wykorzystanie metod ewolucyjnych do symulacji zjawisk zużycia w technologicznych procesach kształtowania materiałów

  Eugenia BUKALSKA
  An innovative method of depositing layers of antifriction in machining steel parts as eco-friendly technology
  Innowacyjna metoda osadzania warstw niskotarciowych w obróbce skrawaniem elementów stalowych jako technologia proekologiczna

  Piotr SADOWSKI
  Measurement of metal temperature in abrasive wear
  Pomiar temperatury metali podczas zużywania ściernego

  Stanisław KOZIOŁ, Andrzej ZBROWSKI
  A method and a device for machine regeneration of anti-wear coating for pipelines
  Metoda i urządzenie do maszynowej regeneracji przeciwzużyciowych pokryć rurociągów

  Andrzej MAZURKIEWICZ, Bartłomiej NĘDZI
  Analysis of selected properties of an article made from metal powder using laser additive manufacturing
  Analiza wybranych właściwości wyrobu wykonanego z proszków metali metodą laserowego wytwarzania przyrostowego

  Małgorzata WRONA, Joanna KARAŚ, Rafał KOZDRACH, Andrzej URBAŃSKI, Marek WOLSZCZAK
  The physiochemical and ecological properties of diesel oils
  Właściwości fizykochemiczne i ekologiczne olejów napędowych

  Viktor SINELNIKOV, Dorota KALISZ, Ruslan KUZEMKO
  Influence of hydrodynamic and temperature conditions on the efficiency of the slag splashing method
  Wpływ parametrów hydrodynamicznych i temperatury na efektywność metody slag splashing

  Anna KOWALIK-KLIMCZAK
  The possibilities of using membrane filtration in the dairy industry
  Możliwości wykorzystania filtracji membranowej w przemyśle mleczarskim

  Sławomir KOWALSKI
  Selected problems in the exploitation of wheel sets in rail vehicles
  Wybrane problemy eksploatacji zestawów kołowych pojazdów szynowych

  Michał BEMBENEK
  Experimental analysis of consolidated material flow through a roller press with a non-symmetrical compaction unit
  Analiza eksperymentalna przepływu scalanego materiału podczas eksploatacji prasy walcowej z niesymetrycznym układem zagęszczania

  Izabela KOTOWSKA
  External costs in feeder shipping as an element of a socio-economic analysis
  Koszty zewnętrzne w żegludze feederowej jako element analizy społeczno-ekonomicznej