Kategorie

Journal of Machine Construction and Maintenance – Problemy Eksploatacji 4/2017

Kod produktu: 1240
 • Wydawca / Rok: Instytut Technologii Eksploatacji - PIB / 2017
 • Ilość stron / format: 147 / B4 / miękka
 • ISBN / ISSN: 1232-9312
 • szt.
  25,00 zł

  CONTENTS

  Danuta OWCZAREK, Ksenia OSTROWSKA, Jerzy A. SŁADEK
  Examination of optical coordinate measurement systems in the conditions of their operation
  Badanie optycznych współrzędnościowych systemów pomiarowych w warunkach ich eksploatacji

  Zbigniew LUTOWSKI, Beata MARCINIAK, Tomasz MARCINIAK, Sławomir BUJNOWSKI
  Precision of sub-pixel image displacement measurements
  Precyzja pomiaru subpikselowych przesunięć obrazu

  Wojciech MIZAK, Adam MAZURKIEWICZ
  System for nonstandard testing the erosive wear of materials
  System ponadnormatywnych badań zużycia erozyjnego

  Marcin MATUSZAK, Alessandro GARBELLINI, Bartosz POWAŁKA, Aldo ATTANASIO, Emilia BECHTIAK-RADKA
  Accuracy analysis of the micro-milling process
  Analiza dokładności procesu mikrofrezowania

  Andrzej SKIBICKI
  The influence of a circual hole on residual stress after welding of aluminum
  Wpływ lokalizacji otworu na naprężenia pozostające po spawaniu aluminium

  Andrzej KUREK, Justyna KOZIARSKA, Krzysztof KLUGER, Tadeusz ŁAGODA
  Fatigue life of 2017A-T4 aluminium alloy under different types of stress
  Charakterystyki zmęczeniowe stopu aluminium 2017A-T4 uzyskane przy różnych sposobach obciążenia

  Krzysztof NOZDRZYKOWSKI
  Adjustment and analysis of forces in a flexible crankshaft support system
  Dobór i analiza sił w układzie elastycznego podparcia wału korbowego

  Łukasz KUCZEK, Marcin MROCZKOWSKI, Maria RICHERT
  CAD supportive in design of multichannel pipe for automotive application
  Wspomaganie CAD przy projektowaniu rur wielokanałowych do zastosowań motoryzacyjnych

  Kamil STATECZNY, Mirosław PAJOR, Karol MIĄDLICKI, Mateusz SAKÓW
  MEMS based system for controlling and programing industrial manipulator fan uc S-420F using gestures
  System sterowania i programowania robota przemysłowego FANUC S-420F za pomocą gestów bazujący na sensorach MEMS

  Grzegorz WIĄZANIA, Maksymilian SMOLNIK, Robert PILCH
  An estimation of KOON systems availability using a simulation method
  Prognozowanie gotowości układów typu kzn metodą symulacyjną

  Marcin KOŁODZIEJSKI, Zbigniew MATUSZAK
  Reliability centred maintenance (RCM) – basics of implementation and general characteristics
  Reliability Centred Maintenance (RCM) – podstawy wprowadzania i ogólna charakterystyka

  Leszek CHYBOWSKI, Katarzyna GAWDZIŃSKA
  A stochastic simulation-based component importance analysis for complex technical systems
  Analiza ważności elementów złożonych systemów technicznych oparta na symulacji stochastycznej

  Andrzej PAWLAK
  Laboratory research on photobiological safety of LED light sources
  Badania laboratoryjne bezpieczeństwa fotobiologicznego źródeł światła LED

  Mirosław MROZEK, Andrzej MAJCHER
  Application of thermoelectric generators for electrical energy production with low-temperature heating source
  Zastosowanie ogniw termoelektrycznych do wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł ciepła niskotemperaturowego

  Jolanta JANISZEWSKA, Paulina RAJEWSKA
  The possibility for the use of ultrafiltration for the treatment of potato processing water
  Możliwość zastosowania ultrafiltracji do oczyszczania ścieków przemysłu ziemniaczanego

  Cezary BEHRENDT
  Conditions of waste heat recovery in marine waste heat recovery systems
  Uwarunkowania odzysku ciepła odpadowego w okrętowych systemach utylizacji