Kategorie

Elżbieta Zawacka Pisma pedagogiczne' - pod redakcją Anny Frąckowiak Józefa Półturzyckiego Hanny Solarczyk-Szwec

Kod produktu: 768
Producent: ITEE
 • Wydawca / Rok: Instytut Technologii Eksploatacji - PIB / 2009
 • Ilość stron / format: B5
 • ISBN / ISSN: 978-83-7204-759-5
 • szt.
  15,00 zł

  Zebrane pisma pedagogiczne ujęto w czterech częściach tematycznych, odchodząc od układu chronologicznego a łącząc je komplementarnością rozważanych problemów. Dwadzieścia osiem tekstów podzielono na cztery części, tworzące wyraźne problemy tematyczne.

  W części pierwszej - najobszerniejszej - zgromadzono teksty o kształceniu korespondencyjnym i edukacji zdalnej, które łącznie stanowią pełną propozycję przedstawienia istoty i rozwoju edukacji na odległość, czy jak ją sama profesor nazywała w ostatnim swym opracowaniu pedagogicznym - kształceniem zdalnym.

  Druga część tomu zawiera teksty z pedagogiki porównawczej i edukacji ustawicznej. Rozpoczyna ją cykl czterech artykułów na temat kształcenia zdalnego w państwach skandynawskich, gdzie ze względu na duży obszar, małą gęstość zaludnienia oraz trudności komunikacyjne, zwłaszcza w Norwegii, rozwinęło się kształcenie na odległość od początku XX wieku.

  Trzecia część pracy to przedruk tekstu rozprawy habilitacyjnej pt. 'Przeszkody i niepowodzenia w studiach nauczycieli pracujących'. Tekst zawiera bogate informacje zarówno z pedeutologii o kształceniu czynnych nauczycieli, jak i z dydaktyki oraz edukacji ustawicznej o kształceniu na studiach zaocznych w szkołach wyższych.

  Końcowa czwarta część tomu zawiera teksty o tematyce pracy kulturalno-oświatowej wśród dorosłych. Są to krótkie artykuły i doniesienia o istocie i zadaniach pracy kulturalno-oświatowej, metodyce zajęć w tej dziedzinie, środkach przekazu i działalności Sekcji Oświaty Dorosłych Oddziału Gdańskiego TWWP, którą dr Elżbieta  Zawacka zorganizowała i prowadziła.

  Publikacja dostępna jest również w wersji elektronicznej [SZCZEGÓŁY]