Kategorie

Kształcenie ustawiczne podstawą nowoczesnej edukacji Anna Frąckowiak, Józef Półturzycki

Kod produktu: 1017
Producent: ITEE
 • Wydawca / Rok: Instytut Technologii Eksploatacji - PIB/ 2011
 • Ilość stron / format: 436/ B5/ twarda
 • ISBN / ISSN: 978-83-7204-954-4
 • W publikacji zaprezentowano teksty na temat aktualnych problemów edukacji ustawicznej jako podstawowej propozycji rozwoju i modernizacji systemu kształcenia. Są to opracowania współczesne i niektóre przygotowane wcześniej, ale nadal aktualne. Część z tekstów to rozwinięte i uaktualnione treści referatów i wystąpień z konferencji poświęconych aktualnym problemom edukacji, zwłaszcza jej modernizacji zgodnie z potrzebami społeczeństwa i rozwijaniu według wskazań i zaleceń kompetentnych specjalistów.

  Teksty ujęto w osiem rozdziałów tematycznych, które przedstawiają zagadnienia w porządku zgodnym z naturalnym rozwojem idei kształcenia ustawicznego oraz zakresów analiz i interpretacji.

  Celem opracowania i starań o funkcjonalne ujęcie tematu jest potrzeba obiektywnego ukazania istoty oraz kierunków rozwoju form aktywności kształcenia ustawicznego i samokształcenia.

  Autorzy dzielą się własnymi osiągnięciami w poznawaniu nie tylko założeń ważnej idei edukacyjnej, ale także osiągnięć praktyki oświatowej.

  Obszerny wybór literatury krajowej i zagranicznej nie tylko prezentuje bogactwo refleksji, ale przede wszystkim skłania do aktywnej lektury w celu rozwinięcia i wzbogacenia wiedzy o teorii oraz praktyce edukacji ustawicznej.

  Ze wstępu