Kategorie

PROBLEMY EKSPLOATACJI - Maintenance Problems 1/2013

Kod produktu: 1184
 • Wydawca / Rok: Instytut Technologii Eksploatacji - PIB / 2013
 • Ilość stron / format: 150 / B5 / miękka
 • ISBN / ISSN: 1232-9312
 • szt.
  21,00 zł

  Czasopismo 'Problemy Eksploatacji' jest kwartalnikiem o zasięgu ogólnopolskim i jednym z wiodących czasopism w skali kraju, publikującym wyniki najnowszych badań w dziedzinie eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych.

  Spis treści:

  1. GIESKO Tomasz: Ocena ryzyka w projektowaniu innowacyjnych systemów optomechatronicznych

  2. ŻÓŁTOWSKI Mariusz, ŻÓŁTOWSKI Bogdan: Wybrane narzędzia oceny zagrożeń maszyn krytycznych

  3. JÓZEFCZYK Izabela, MAŁECKI Romuald: Transformata falkowa wybranych sygnałów symulacyjnych

  4. BUĆKO Józef: O metodach oceny efektywności finansowej projektów innowacyjnych (problem integracji)

  5. MARZEC Mateusz, UHL Tadeusz: Wykorzystanie metod eksploracji danych przy ustalaniu strategii eksploatacji taboru autobusowego

  6. HEINRICH Małgorzata, JASICA Grażyna, WĘDRYCHOWICZ Dariusz: Analysis of the exploitation of devices operated in mining industry in the aspect of quality improvement of tribologic centres

  7. PAWŁOWSKI Sławomir, MAJCHER Andrzej, MROZEK Mirosław: Hardware and software correction method of piezo scanner nonlinearity in scanning microscope

  8. HEINRICH Małgorzata, JASICA Grażyna, WĘDRYCHOWICZ Dariusz: Modernisation of constructional solutions of prototype objects in the aspect of exploitation requirements


  9. ROGOWSKA Renata: Uproszczony sosób wyznaczania swobodnej energii powierzchniowej powłok osadzanych techniką Arc-PVD

  10. SKOWROŃSKI Jarosław, TRYTEK Mariusz, FIEDUREK Jan: Proces niskotemperaturowej biokatalizy na przykładzie grzybowej biotransformacji a-pinenu

  11. BUJAK Jan, SŁOMKA Zbigniew Właściwości twardych powłok AlCrTiN/TiN osadzanych na podłożach ze stopu magnezu AZ91D metodą łukowo-próżniową z zastosowaniem pulsacyjnej polaryzacji podłoża

  12. BOLANOWSKI Kazimierz: Wpływ twardości warstwy wierzchniej na odporność staliwa Hadfielda na ścieranie

  13. PRZYBYLSKI Jan, MAJCHER Andrzej: Moduł optycznej diagnostyki plazmy stanowiska do badań technologii PVD