Projektowanie membranowych procesów filtracyjnych – pod redakcją: Wojciecha Piątkiewicza, Rogera White’a, Valerego M. Zaiko

Kod produktu: 1270
 • Wydawca / Rok: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji
 • Ilość stron / format: 194 / twarda
 • ISBN / ISSN: 978-83-7789-585-6
 • szt.
  35,00 zł

  Podstawy teoretyczne transportu membranowego i zjawisk towarzyszących w odniesieniu do ciśnieniowej filtracji cieczy są dość dobrze opracowane i udokumentowane. Znacznie gorzej wygląda sprawa metodyki inżynierskich aspektów projektowania instalacji filtracyjnych wykorzystujących procesy membranowe. Wiedza w tym zakresie jest rozproszona na wielu poziomach i przez to praktycznie trudno dostępna. Niniejsza praca jest rozszerzoną kontynuacją monografii W. Piątkiewicza Wybrane aspekty projektowania membranowych instalacji filtracyjnych o przepływie krzyżowym (Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom 2012) z udziałem R. White'a (UK) oraz V. Zaiko (RF) i ma na celu wsparcie kadry technicznej i inżynierskiej w zakresie projektowania i eksploatacji systemów membranowych. Autorzy wyrażają nadzieję, że zebrana      i uporządkowana wiedza będzie przydatna zarówno dla projektantów, jak i użytkowników instalacji membranowych.

  Ze wstępu prof. dr. hab. inż. Wojciecha Piątkiewicza

   

  Spis treści

  1. Wstęp (W. Piątkiewicz)
  2. Charakterystyka membran (W. Piątkiewicz, V. Zaiko)
  3. Przegląd stosowanych struktur instalacji filtracji krzyżowej (W. Piątkiewicz, R. White)
  4. Budowa filtrów membranowych (W. Piątkiewicz, M. Roguski)
  5. Wybrane zagadnienia projektowania instalacji membranowych (W. Piątkiewicz)
  6. Porównanie wyników obliczeniowych dla wybranych struktur instalacji filtracyjnych (W. Piątkiewicz)
  7. Mycie zwrotne membran (W. Piątkiewicz)
  8. Chemiczna regeneracja i konserwacja membran (M. Grądkowski, M. Szwast)
  9. Zastosowanie ceramicznych membran rurowych o przepływie
  krzyżowo-prądowym (R. White)
  10. Wybrane zagadnienia ekonomiki inwestycji w obszarze procesów filtracyjnych (W. Piątkiewicz, R. White)
  11. Pompy w układach filtracji membranowej (M. Roguski, W. Piątkiewicz, R. White)
  12. Obróbka danych doświadczalnych (W. Piątkiewicz, M. Grądkowski)

  Dodatek A – Silt Density Index – SDI (wskaźnik gęstości szlamu) (W. Piątkiewicz)
  Dodatek B – Projektowanie instalacji wielostopniowych (W. Piątkiewicz, M. Roguski, M. Szwast)
  Dodatek C – Konserwacja membran RO (M. Roguski, W. Piątkiewicz)
  Dodatek D – Substancje hamujące procesy krystalizacji (antyskalanty) (W. Piątkiewicz)
  Dodatek E – Charakterystyka wybranych membran (W. Piątkiewicz, R. White)
  Dodatek F – Energochłonność (W. Piątkiewicz, M. Roguski, M. Szwast)
  Wykorzystane symbole i ich znaczenie
  Literatura uzupełniająca