Kategorie

Rocznik Pedagogiczny t. 35

Kod produktu: 1211
 • Wydawca / Rok: Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy
 • Ilość stron / format: 351 / B5
 • ISBN / ISSN: 0137-9585 / 2012
 • szt.
  21,00 zł
  ROCZNIK PEDAGOGICZNY t. 35

  SPIS TREŚCI:

  Od Redakcji

  ARTYKUŁY

  Janusz Gęsicki, Uwarunkowania przywództwa edukacyjnego we współczesnych społecznościach lokalnych
  Bogusław Śliwerski, Sytuacja kształcenia pedagogów w szkolnictwie wyższym w Polsce w kontekście zmieniającego się rynku pracy i oczekiwań polityków wobec edukacji
  Stefan M. Kwiatkowski, Pułapki standaryzacji
  Paweł Rudnicki, Edukacja w wybranych dokumentach władzy 2009–2012: ku rynkowej optymalizacji wiedzy
  Adam F. Kola, Uniwersytet jako pralnia. Esej o stanie akademickiego namysłu nad nauką i szkolnictwem wyższym w Polsce

  Z ZAGRANICY

  Andrew Hacker, Claudia Dreifus, The Triumph of Training
  Jakub Hladík, Michaela Jurtíková, Comparison of Attitudes of Czech and English Teachers Regarding Multicultural Subcompetencies

  STANOWISKA I GŁOSY NADESŁANE

  Bogusław Śliwerski, Pop-naukowa ocena czasopism pedagogicznych
  Maria Groenwald, Uniwersytet się zmienia. Widziane z perspektywy człowieka naiwnego
  Michał Kruszelnicki, Uległość albo bezrobocie

  DZIAŁALNOŚĆ KOMITETU NAUK PEDAGOGICZNYCH PAN Stefan M. Kwiatkowski, Sprawozdanie z działalności Komitetu Nauk
  Pedagogicznych PAN w roku 2011
  Alicja Korzeniecka - Bondar, Zaufanie i zaangażowanie jako podstawa rozwoju naukowego (na przykładzie uczestników LSMP)
  Sylwia Jaskulska, O budowaniu przez Komitet Nauk Pedagogicznych PAN (na przykładzie Letniej Szkoły Młodych Pedagogów) kapitału społecznego w środowisku naukowym
  Anna Gajdzica, Dążenie do mistrzostwa. Z doświadczeń warsztatu naukowego dużych, średnich i małych badaczy. XXV (Jubileuszowa) Letnia Szkoła Młodych Pedagogów, Kazimierz Dolny – Lublin 12–17.09.2011

  Z ŻAŁOBNEJ KARTY

  Ryszard Bera, Grzegorz Sanecki, Wspomnienie o Profesorze Tadeuszu W. Nowackim
  Bogusław Śliwersk i, Wspomnienie o Profesorze Wincentym Okoniu
  Mirosław S. Szymański, Epitafium dla Profesora Wincentego Okonia
  Teresa Hejnicka - Bezwińska, Wspomnienie o Profesorze Edmundzie Trempale
  Bogusław Śliwerski, Wspomnienie o Profesorze Mieczysławie Łobockim

  SPRAWOZDANIA Z KONFERENCJI NAUKOWYCH

  Edyta Mianowska, Ewa Narkiewicz - Niedbalec, Międzytradycją a wyzwaniami przyszłości. 40 lat zielonogórskiej pedagogiki. Konferencja z okazji jubileuszu 40-lecia Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu (WPSiNoZ) Uniwersytetu Zielonogórskiego, 22–23.09.2011
  Agnieszka Sojka, Agnieszka Piejka, Style i strategie życia. Konferencja Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN, Mądralin, 15–16.11.2011
  Ewa Bochno, Mateusz Marciniak, Cóż po uniwersytecie w czasach marnych? Tożsamość uniwersytetu w sytuacji cywilizacyjnych przemian, Kraków, 25–26.02.2012
  Michał Klichowski, „Janusz Korczak – wielki człowiek i pedagog”.
  Sprawozdanie z uroczystości poświęconych Januszowi Korczakowi na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, 5.03.2012

  FORUM MŁODYCH PEDAGOGÓW

  Karolina Starego, O społecznych konsekwencjach autodefinicji intelektualistów (i ich edukacyjnych konotacjach)
  Beata Kunat, Doskonalenie warsztatu wywiadu narracyjnego – z doświadczeń młodego badacza
  Mateusz Marciniak, Jak rekonstruowałem Baumanowską kategorię syndromu konsumpcyjnego. Z doświadczeń początkującego badacza
  Łukasz Michalski, Wyzwania auto(retor-)ytetu, czyli metamistrzostwo
  Lecha Witkowskiego (z aneksem o Historiach autorytetu)

  Z KRONIKI

  Rozalia Ligus, Prof. zw. dr hab. Kazimierz Zbigniew Kwieciński Doktorem Honoris Causa Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu
  Agnieszka Piejk a, Spotkanie w dwudziestą rocznicę śmierci Bogdana Suchodolskiego, Warszawa, 2.10.2012 311

  RECENZJE

  Eugenia Potulicka, American higher education in the twenty first century.
  Social, political and economic challenges. Ed. by P.G. Altbach, P.J. Gumport, R.O. Berdahl, John Hopkins University Press, Baltimore
  2011, s. 511

  PRACE DOKTORSKIE I HABILITACYJNE

  Sylwia Jaskulska: Wykaz prac doktorskich i habilitacyjnych za rok
  2011

  KSIĄŻKI NADESŁANE