Kategorie

Rocznik Pedagogiczny t. 36

Kod produktu: 1212
 • Wydawca / Rok: Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk
 • Ilość stron / format: 326 / B5
 • ISBN / ISSN: 0137-9585
 • szt.
  21,00 zł
  ROCZNIK PEDAGOGICZNY  t. 36

  SPIS TREŚCI:

  Informacje dla Autorów

  Od redakcji

  ARTYKUŁY

  Bogusław Śliwerski: O pedagogice akademickiej

  Teresa Hejnicka-Bezwińska: Tożsamość pedagogiki w  warunkach „wielkiej zmiany kulturowej”

  Dorota Klus-Stańska: „Pisać każdy może...”. Pytania o  możliwości uszczelniania procedur awansu przed przeciekami pozornych prac naukowych

  Maria Czerepaniak-Walczak: Studia doktoranckie w systemie szkolnictwa wyższego i w społeczeństwie wiedzy: komu i  do czego potrzebne są studia doktoranckie na kierunku/w dyscyplinie Pedagogika

  Eugenia Potulicka: Reforma uniwersytetów amerykańskich – czas przetrwania

   

  Z ZAGRANICY

  Pavel Andres, Jiří Měřička, Alena Vališová: The Characteristic Dilemmas of Engineering Education

  STANOWISKA I GŁOSY NADESŁANE

  Radosław Nawrocki: Ku krytycznemu wymiarowi pedagogiki. Wokół cyklu Palące problemy edukacji i pedagogiki

   

  DZIAŁALNOŚĆ KOMITETU NAUK PEDAGOGICZNYCH PAN

  Mirosław Kowalski: Sprawozdanie z  działalności Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk w roku 2012

  Kalendarium i  dokumentacja korespondencji w sprawie wniosku Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk do Ministerstwa Nauki i  Szkolnictwa Wyższego o przywrócenie pedagogiki do obszaru i dziedziny nauk humanistycznych

  Kalendarium i dokumentacja korespondencji w sprawie wniosku Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wydanie rozporządzenia, które będzie jednoznacznie regulować w Polsce status akademicki nauczycieli posiadających stopnie i tytuły naukowe poza granicami kraju, ale z nieuznawanych jako naukowe w naszym kraju dyscyplin

  Kalendarium i dokumentacja korespondencji w sprawie opinii prof. dr hab. Doroty Klus-Stańskiej, członka Zespołu Polityki Oświatowej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, dotyczącej projektu nowelizacji Ustawy o systemie oświatowym (maj–lipiec 2013)

  Inne uchwały i stanowiska Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

  Władysława Szulakiewicz: Sprawozdanie z działalności Zespołu Historii Wychowania przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN

  Katarzyna Szorc: Światy życia codziennego uczestników interakcji wychowawczych. Eksploracje, analizy, interpretacje. XXVI Letnia Szkoła Młodych Pedagogów. Białystok – Supraśl, 17–22.09.2012

   

  Z ŻAŁOBNEJ KARTY

  Bogusław Śliwerski: Pożegnanie pedagoga specjalnego, członka Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN prof. dr. hab. Władysława Dykcika

  Jolanta Lausch-Żuk, Krystyna Błachnio, Beata Tylewska-Nowak, Danuta Kopeć, Marzena Buchnat, Katarzyna Pawelczak, Anna Drozdowicz, Aneta Wojciechowska, Monika Karwacka, Sandra Krajczy, Aleksandra Załustowicz: In Memoriam – wspomnienia o Profesorze Władysławie Dykciku

   

  SPRAWOZDANIA Z KONFERENCJI NAUKOWYCH

  Barbara Smolińska-Theiss: Obchody Roku Janusza Korczaka w Polsce

  Anna Babicka-Wirkus: The European Conference on Educational Research – z perspektywy kilkuletniego uczestnictwa

  Ewa Witkowska-Urban: Działalność oficyn wydawniczych na rzecz edukacji, szkolnictwa i  oświaty w  XIX i  XX wieku. Konferencja naukowa. Łódź, 15–16.10.2012

  Marzenna Magda-Adamowicz: Pedagogika dziecka. Perspektywy teoretyczne a praktyka. Międzynarodowa konferencja naukowa. Zielona Góra, 21–22.11.2012

   

  FORUM MŁODYCH PEDAGOGÓW

  Karolina Starego: Biedny jako Inny – orientalizacja i dehumanizacja biednych w procesie dyskursywnego konstruowania reprezentacji codzienności

  Urszula Markowska-Manista: Świat życia codziennego dziecka marginalizowanego w Afryce Środkowej na przykładzie dzieci łowców-zbieraczy Ba’Aka w Republice Środkowoafrykańskiej

  Marzena Rusaczyk: Przyczajeni, zagrożeni i gotowi na bitwę: strategie radzenia świadków Jehowy ze stygmatem w środowisku szkolnym

  Małgorzata Makiewicz: Myśl matematyczna wyrażona fotografią. Inspiracje eksperymentu pedagogicznego

   

  Z KRONIKI

  Bogusław Śliwerski: Doktorat Honorowy dla Profesora Czesława Kupisiewicza

  Stefan Mieszalski: Na 100-lecie „Ruchu Pedagogicznego”

  Wydarzenia

  Informacja o czasopismach naukowych

   

  PRACE DOKTORSKIE I HABILITACYJNE – Wykaz prac doktorskich i habilitacyjnych za rok 2012

   

  KSIĄŻKI NADESŁANE