Kategorie

Rocznik Pedagogiczny t. 39

Kod produktu: 1248
 • Wydawca / Rok: Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk / 2016
 • Ilość stron / format: 439 / B5
 • ISBN / ISSN: 0137-9585
 • szt.
  21,00 zł
  SPIS  TREŚCI
   
  Od Redakcji
   
  ARTYKUŁY
  Bogusław Śliwerski, Pedagogika akademicka w świetle awansów naukowych w latach 2011–2016
  Zbigniew Kwieciński, Wychowanie do człowieczeństwa. Uwagi po Nicei. Wystąpienie na otwarcie IX Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego (Białystok, 21.09.2016) 
  Przeciw dehumanizacji szkoły. Zapis dyskusji panelowej (IX Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny, Sekcja IX: Szkoła i wychowanie ku życiu wartościowemu, moderator: Maria Dudzikowa, Białystok 22.10.2016) 
  Violetta Kopińska, Wartości demokratyczne w szkole. Krytyczna analiza podstaw programowych kształcenia ogólnego
  Karolina Starego, O potrzebie wartości radykalnych w edukacji obywatelskiej
  Małgorzata Turczyk, Dobre – lepsze – instrumentalne – czyli rzecz o poszukiwaniu dobrego prawa w systemie oświaty w Polsce
  Radosław Nawrocki, Polityka w służbie edukacji, edukacja w służbie polityki
  Marina Metz, Migration-specific trends, challenges and perspektives for education in Germany
   
  Forum Młodych Pedagogów
  Anna Wojtas-Rduch, Moja góralska swoistość jako drogowskaz wyborów życiowych
  Katarzyna Braun, Wolontariat drogą pracy nad sobą
  Magdalena Bełza, Potyczki w stosowaniu teorii ugruntowanej w badaniu studentów niepełnosprawnych
  Konrad Pasikowski, Na początku była nieświadomość – czyli o wzroście samoświadomości młodego badacza
   
  Stanowiska  i  głosy  nadesłane
  Sławomir Pasikowski, List do redakcji
   
  Działalność  KNP  PAN
  Bogusław Śliwerski, Komitet Nauk Pedagogicznych PAN po pierwszym roku nowej kadencji  
  Wykaz konferencji naukowych pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN za lata 2015–2016
   
  Studia  recenzyjne
  Andrzej Ciążela, Irena Wojnar, „Humanistyczne przesłanki niepokoju”, Dom Wydawniczy „Elipsa”, Warszawa 2016, s. 319
  Adam F. Kola, „I tego trzymać się trzeba…” Naukowa wspólnota uczących się na XXX-lecie Letniej Szkoły Młodych Pedagogów. Studium recenzyjne
   
  Ośrodki  Pedagogiczne  w  Polsce
  Roman Leppert, Prof. dr hab. Bogusław Śliwerski doktorem honoris causa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  Stanisław Juszczyk, Czterdzieści lat instytucjonalnego funkcjonowania pedagogiki i psychologii na Górnym Śląsku
  Marta Kowalczuk-Walędziak, Na mały jubileusz „Parezji”
   
  Sprawozdania
  Halina Rotkiewicz, Nadzwyczajny Walny  Zjazd Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego  i jubileusz Towarzystwa
  Alicja Korzeniecka-Bondar, Tomasz Bajkowski, Sprawozdanie z IX Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego Ku życiu wartościowemu. Idee – koncepcje – praktyki, Białystok 21–23 września 2016 r.
  Marta Urlińska, Seminarium naukowe „Wzbudzanie sił społecznych społeczeństwa wychowującego” na 40-lecie istnienia pedagogiki społecznej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, 04.04.2016, Toruń
  Marta Krasuska-Betiuk, Sprawozdanie z XXIX LSMP: O poszukiwaniu, poznawaniu i tworzeniu samego siebie. Perspektywa teoretyczna i empiryczna, 14–19.09.2015, Pułtusk
  Katarzyna Maliszewska, Łukasz Michalski, Jubileusz, czyli pragnienie sacrum. (O)powieść o XXX Letniej Szkole Młodych Pedagogów
   
  Z  ŻAŁOBNEJ  KARTY
  Z żalem żegnamy (prof. Kazimierz Denek, prof. Eugenia Anna Wesołowska, prof. Henryk Machel, prof. Irena Obuchowska, prof. Eugeniusz Kameduła)
  Maria Porzucek-Miśkiewicz, Na szlaku wspomnień (prof.  zw. dr hab. dr h.c. Kazimierz Denek 1932–2016)
  Andrzej Twardowski, Wspomnienie o Profesor Irenie Obuchowskiej (1932–2016)
   
  Z  KRONIKI
   
  PRACE  DOKTORSKIE  I  HABILITACYJNE
  Wykaz prac habilitacyjnych i doktorskich z pedagogiki za rok 2015