Kategorie

Życie i uczenie się dla pomyślnej przyszłości: siła uczenia się dorosłych Redakcja naukowa: H. Bednarczyk, M. Pawłowa, E. Przybylska

Kod produktu: 1018
Producent: ITEE
 • Wydawca / Rok: Instytut Technologii Eksploatacji - PIB/ 2010
 • Ilość stron / format: 280/ B5/ miękka
 • ISBN / ISSN: 978-83-7204-958-2
 • szt.
  5,00 zł

  (...) Inicjatywa. idea publikacji, w tym ważnych dokumentów UNESCO, jest godna uznania, przybliża polskim czytelnikom globalne problemy formalnej, pozaformalnej i nieformalnej edukacji dorosłych (...)

  (...) Uczenie się dorosłych wpisuje się we wprowadzany w krajach Unii Europejskiej projekt Europejskich i Krajowych Ram Kwalifikacji. Kwalifikacje i kompetencje dorosłych stanowią newralgiczny fragment tego projektu. Dobrze więc sie stało, że możemy poznać ogólnoświatowe rekomendacje w tym zakresie - tendencje występujące w zróżnicowanych gospodarczo regionach świata. Biorąc pod uwagę znaczenie problematyki edukacji dorosłych dla rozwoju społeczno-gospodarczego (zarówno w wymiarze lokalnym, jak i globalnym), z pełnym przekonaniem rekomenduję i zachęcam do lektury Życia i uczenia się dla pomyślnej przyszłości: siły uczenia się dorosłych (...)

  Prof. zw. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski

  (...) Poważnym wydarzeniem w dziedzinie oświaty i wychowania XX wieku w świecie stały się międzynarodowe konferencje edukacji dorosłych, organizowane przez UNESCO. Od roku 1949 do końca XX wieku odbyło się ich pięć, w: Elsinore, Montrealu, Tokio, Paryżu i Hamburgu (...)

  (...) Tak skonstruowana praca daje obraz okoliczności społeczno-kulturowych i edukacyjnych współczesnego świata, w jakich zorganizowana została CONFINTEA VI, ukazuje rozległy sposób jej przygotowania, warunki realizacji, organizację i przebieg jej obrad i - co najważniejsze - zawiera uchwalone na niej dokumenty dotyczące współczesnego poziomu i wskazań co do kierunków i strategii rozwoju oświaty dorosłych ("Globalny raport...") w krajach należących do UNESCO. Niewątpliwie dodatkową zaletą wydawnictwa w ocenie polskiego czytelnika jest zamieszczenie bardzo dobrze opracowanego, jednego z najlepszych do tej pory, "Polskiego raportu krajowego" (autorstwa Jerzego Wiśniewskiego), ukazującego stan oraz rozwój uczenia się i edukacji dorosłych w naszym kraju (...)

  Prof. zw. dr hab. Tadeusz Aleksander