Uwarunkowania zdrowia i rozwoju dzieci i młodzieży – implikacje badawcze i rekomendacje praktyczne - Pod redakcją Andrzeja Jopkiewicza i Stanisława Nowaka

Kod produktu: 1190
 • Wydawca / Rok: Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy / 2013
 • Ilość stron / format: 144 / B5 / Miękka
 • ISBN / ISSN: 978-83-7789-253-4
 • szt.
  26,25 zł

  Publikacja składa się z dwóch integralnie ze sobą połączonych części.

  Pierwsza zawiera dziewięć prac przedstawiających różne problemy związane z rozwojem i stanem zdrowia dzieci i młodzieży, takimi jak: nadwaga i otyłość oraz niedobór masy ciała, sprawność motoryczna, wady postawy ciała, aktywność fizyczna, samoocena zdrowia, powodzeń szkolnych i wyglądu.

  W drugiej części zamieszczono różne postulaty i rekomendacje praktyczne. Taki układ pracy, poza wartością poznawczą, pozwala na konstruktywne przemyślenia umożliwiające podjęcie praktycznych działań.

  Monografia kierowana jest do szerokiego kręgu odbiorców, a zwłaszcza do nauczycieli i pedagogów szkolnych, wychowawców fizycznych, terapeutów zajęciowych oraz rodziców. Ma na celu ukazanie problematyki uwarunkowań zdrowia i rozwoju dzieci i młodzieży szkolnej w kontekście rzetelnej diagnozy oraz konkretnych rekomendacji praktycznych, opracowanych przez różne gremia, których wdrożenie może przyczynić się do skutecznej poprawy ich stanu zdrowia.

  Ze wstępu